Auteurs

Pedagogisch beleid

59 producten gevonden.
Integrale kindcentra in 2018, en daarna...

Integrale kindcentra in 2018, en daarna...

Aart Verschuur

Na aanvankelijke teleurstelling over het regeerakkoord van kabinet Rutte III, waarin geen woord over de ontwikkeling van integrale kindcentra, heeft de ikc-beweging zich snel herpakt. Overal in het land gaan de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 2 2018
Kinderopvang ís een werksoort met een sterk verhoogd risico

Kinderopvang ís een werksoort met een sterk verhoogd risico

Hélène Smid

Vanzelfsprekend is iedereen in de kinderopvang geschokt door elk incident waarbij een kind slachtoffer is van misbruik of mishandeling door een medewerker. De opdracht is om door de emoties van verbijstering en...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06.2017
Coachen in de kinderopvang

Coachen in de kinderopvang

Wilmie Colbers

Binnen IKK worden per 1 januari 2019 pedagogisch beleidsmedewerker(s) verplicht. Deze zullen zorgen voor ‘coaching on the job’ van de pedagogisch medewerkers en voor de ontwikkeling van het...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2017
Werken in een achterstandswijk

Werken in een achterstandswijk

Aart Verschuur

Al veertig jaar doorstaat kinderdagverblijf Hummeltje in het Utrechtse Overvecht alle stormen in kinderopvang en gemeentelijk en landelijk overheidsbeleid. Ook in de verandering van Overvecht van...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2017
Ikc-vorming komt langzaam maar zeker op gang

Ikc-vorming komt langzaam maar zeker op gang

Wilma Schepers

Door ervaring wijs kiezen kinderopvang, onderwijs, speelzaalwerk en de gemeente in Utrecht ervoor om de ikc-gedachte niet van bovenaf te verspreiden. Liever ondersteunen ze de initiatieven om samen te werken in...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2017
RECENSIE Buffer, wapen of charmeoffensief?

RECENSIE Buffer, wapen of charmeoffensief?

Josette Hoex

In de kinderopvang is altijd de roep om een echt pedagogisch curriculum blijven klinken. Onder regie van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is het werkveld er twee jaar druk mee geweest. En nu is het...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03.2017
Het nieuwe pedagogisch curriculum

Het nieuwe pedagogisch curriculum

Aart Verschuur

Nederland heeft nu een pedagogisch curriculum voor jonge kinderen in de kinderopvang. Sturende academische teksten, die op elk pedagogisch deelgebied vaststellen wat wij wetenschappelijk weten over de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03.2017
Boze reacties op herverdeling vve-taart

Boze reacties op herverdeling vve-taart

Aart Verschuur

Al langer bestaat er ontevredenheid over de aanname dat uitsluitend het opleidingsniveau van ouders voldoende is om onderwijsachterstand bij kinderen in te schatten. Vanuit deze aanname daalde het aantal...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2017
Het belang van professionele identiteit

Het belang van professionele identiteit

Walter Hardenberg

Professionals binnen de kinderopvang worden overladen met nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voortkomen uit hun vak, veranderingen in de organisatie, maatschappelijke invloeden. Het is niet makkelijk je...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2017
Wetenschappers op de werkvloer

Wetenschappers op de werkvloer

Wilma Schepers

Kinderopvangorganisatie Bink en het departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht zijn een structurele samenwerking aangegaan. Het doel is tweezijdig en tweeledig: gezamenlijk doen zij...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2017