Auteurs

1578 producten gevonden.
Bewust inzetten van media binnen de bso

Bewust inzetten van media binnen de bso

Denise Bontje

Kijken we naar de taken van de bso, dan denken we al snel aan de bso als plek voor ontmoeting en spel. Een plek waar kinderen rekening met anderen leren houden, waar ze van elkaar leren én andere...
Meer info
3,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Professioneel welbevinden in de kinderopvang

Professioneel welbevinden in de kinderopvang

Bodine Romijn Pauline Slot Paul Leseman

Het is alom bekend dat de werkdruk in de sector hoog is. Het ziekteverzuim is substantieel en met regelmaat verschijnen artikelen over de uitstroom van pedagogisch medewerkers naar banen buiten de sector. Goed...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Hoe de Nederlandse kinderopvang zichzelf beoordeelt

Hoe de Nederlandse kinderopvang zichzelf beoordeelt

Dave Schut

Met het zelfevaluatie-instrument PiB kunnen kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit op een groep in kaart brengen. We nemen de meest leerzame inzichten door van het afgelopen jaar.
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Aanbod voor Oekraïners

Aanbod voor Oekraïners

Marga Hooyman

In 2023 is er vanuit Impuls Kinderopvang, stichting De Regenboog, HVO Querido en Leger des Heils in Amsterdam het initiatief genomen activiteiten op touw te zetten voor Oekraïense ouders en kinderen. We...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Naar een volwassen sector

Naar een volwassen sector

Aart Verschuur

En toen was er, na jaren praten, de Kinderopvangraad. Waar komt die nu ineens vandaan? Kindcentrum BBMP gaat op onderzoek uit. De Kinderopvangraad richt zich op erkenning, herkenning en borging van de waarde...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Politiek aan zet bij aanpak leerachterstanden

Politiek aan zet bij aanpak leerachterstanden

Angelique Sterken

Vanuit de politiek zijn er geluiden om kinderen al vanaf 4 jaar verplicht naar school te laten gaan, en zelfs kinderen met taalachterstanden vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie te sturen of...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
De Jurist > Martin van der Linden. Schijnzelfstandigheid

De Jurist > Martin van der Linden. Schijnzelfstandigheid

Martin van der Linden

Kabinet Rutte IV werkt aan een nieuwe zzp-wet als vervanging voor de wet DBA, ingevoerd in 2016 en vrijwel direct ‘on hold’ gezet. Na acht jaar niet te hebben gehandhaafd, start de belastingdienst...
Meer info
Gratis
Onderdeel van BBMP 03 2024
Studiereis naar Reggio

Studiereis naar Reggio

Marga van der Linden Mirjam Meeuwissen

Begin mei hebben we weer een inspiratiereis ‘Reggio Emilia’ begeleid naar Italië. De groep bestaat uit een bont gezelschap, met niet alleen managers en pedagogen, maar ook een groep...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Jongekindprofessionals samen opleiden en professionaliseren

Jongekindprofessionals samen opleiden en professionaliseren

Ineke Oenema-Mostert

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen kinderopvang en onderwijs stellen nieuwe en andere eisen aan de kennis en het handelen van medewerkers, leidinggevenden en...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
De Ondernemer > Corona Koek. Inhoud en bedoeling

De Ondernemer > Corona Koek. Inhoud en bedoeling

Corona Koek

Volop genietend stond ik onlangs bij een kinderopvanglocatie op de speelplaats buiten. Een grote ruimte met zoveel uitdagende mogelijkheden. Veel groen, grond en water en ook veel vrije vorm speelmaterialen als...
Meer info
Gratis
Onderdeel van BBMP 03 2024