Kinderopvang Kennis

Kinderopvang Kennis is een digitale kennisbank in het kinderopvang domein met gevalideerde kennis en informatie.

Wat is het doel van/ beoogt kinderopvangkennis.nl

In de periode dat professionele kinderopvang is ontstaan tot op de dag van vandaag is een enorme vracht aan informatie en kennis over de kinderopvang gepubliceerd. Zo is er sinds maart 2000 het pedagogisch vakblad voor de kinderopvang Kiddo actief, bedoeld voor pedagogisch medewerkers en pedagogisch leidinggevenden en sinds 2007 het tijdschrift BBMP voor bestuur en directie in de kinderopvang. Daarnaast zijn er talloze rapporten en boekuitgaven over en voor de kinderopvang gepubliceerd. De edities van tijdschriften en een flink aantal boeken zijn en worden gedigitaliseerd en in kinderopvangkennis.nl opgenomen. En zo ontstaat in de loop der tijd een rijk gevulde en doorzoekbare informatie- en kennisbank. Handig en nuttig voor studenten en zeker ook praktisch voor professionals die op de hoogte willen blijven en ook de behoefte hebben om zich te verdiepen in specifieke thema’s.

Met het steeds professioneler worden van de kinderopvang zijn talloze publicaties verschenen rond thema’s die spelen in de kinderopvang. In deze digitale kennisbank kunnen studenten en professionals een schat aan informatie vinden die voor hun (toekomstig) beroep relevant is. Het pedagogisch vakblad voor de kinderopvang, KIDDO, verschijnt vanaf maart 2000. Het tijdschrift informeert, documenteert en stimuleert het denken en doen in de kinderopvang, bevordert de deskundigheid, biedt een platform voor nascholing en is geschreven vanuit de praktijk. In 2007 is het tijdschrift (kindcentrum) BBMP gestart voor bestuur en directie in de kinderopvang. Het informeert over maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Doet verslag van ontwikkelingen in de sector in samenhang met de maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen.

De edities van deze tijdschriften, de inhoud van boeken in het kinddomein zijn en worden gedigitaliseerd in kinderopvangkennis.nl opgenomen Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van wat er speelt in het werkveld en zich wil verdiepen in specifieke thema’s.

Wat kun je verwachten?

KIDDO en BBMP
Alle artikelen uit de tijdschriften KIDDO en BBMP die verschenen zijn - en zodra de gedrukte versie van het tijdschrift verschijnt, is ook de digitale versie beschikbaar.

Vakboeken
Primair uit de collectie van uitgeverij SWP komen op doorlopende basis nieuwe boektitels in de kennisbank.

Rapporten en publicaties van derden
Rapporten en nota’s uit het publieke domein voor zover relevant voor sociale professionals worden opgenomen. Verder is er toestemming gekregen van specifieke particuliere organisaties ( stichtingen, onderzoeksbureaus, verenigingen) om hun materialen hierin te ontsluiten.

Overnames uit andere tijdschriften
SWP publiceert meer vakbladen en neemt hieruit artikelen over voor zover relevant voor de sociale professional. In de komende tijd zullen ook tijdschriften buiten SWP om materialen beschikbaar stellen.

Goede informatie
Ieder tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie en een redactieraad die is samengesteld uit diverse deskundigen uit het werkveld. Zij informeren de journalisten over specifieke onderwerpen en controleren de inhoud van de artikelen. De informatie in de bijdragen is dan ook betrouwbaar.

De kennisbank staat nooit stil en iedere maand zijn er nieuwe documenten beschikbaar.


Zoeken en categorieën

Het zoekscherm spreekt voor zich: iedere zoekterm kan worden ingegeven en de resultaten verschijnen dan in beeld. Als er teveel resultaten zijn, klik dan op een categorie (of op een auteur): dat dient tevens als filter en alleen de zoekresultaten aan de hand van het filter komen tevoorschijn.


Accounts en abonnementen

Om artikelen te kunnen downloaden heb je een SWP-account nodig en dat levert verder geen enkele verplichting op, alleen maar voordelen. Een abonnement geeft direct toegang tot alles, waar je zonder abonnement voor afzonderlijke artikelen wel moet betalen. Het downloaden van artikelen uit de kennisbank is toegestaan voor persoonlijk gebruik van de accounthouder. Het is niet toegestaan deze download te verspreiden of te herpubliceren in welke vorm dan ook. Dat is ook logisch omdat anders rechthebbenden geen aanspraak meer kunnen maken op de teksten in hun eigendom en er inbreuk wordt gemaakt op deze rechten, hetgeen strafbaar is. Een uitzondering hierop zijn documenten die al ontleend zijn aan het publieke domein, zoals overheidsrapporten en wetteksten.

Abonnementstermijnen

Voor studenten en particuliere abonnees geldt een abonnementstermijn van drie maanden, die telkens voor drie maanden wordt verlengd. De abonnementsbedragen worden per drie maanden geïncasseerd. Zakelijke abonnees gelden voor een periode van een jaar en worden met behulp van een factuur gefactureerd. Ook de zakelijke abonnementen worden tot wederopzegging verlengd.

BTW

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Bij de bepaling hiervan lopen we al vooruit op een voorgenomen BTW-percentage van 9%. Op dit moment is de BTW 21% op digitale producten. Het verschil wordt door sociaaldigitaal.nl zelf opgepakt.

Tips en suggesties

Wij zijn zeer ontvankelijk voor tips en suggesties, zowel voor wat betreft de inhoud als de werking. Heb je bronnentips om de inhoud te verbeteren? Of heb je een andere vraag of opmerking?
Stuur ons dan een bericht via het Contactformulier

Magazines

Pedagogiek in praktijk

Pedagogiek in praktijk