Auteurs

Ouders

49 producten gevonden.
Starten in de kinderopvang

Starten in de kinderopvang

Sanne de Vet

Starten in de kinderopvang is een belangrijke en vaak spannende stap voor veel ouders en baby’s. Baby’s moeten wennen aan een andere omgeving en allerlei nieuwe gezichten. Voor ouders, zeker als het...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 01 2024
De Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie

Robbert Almekinders

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen, ongeacht zijn of haar achtergrond, opleidingsniveau of financiële situatie van de ouders.
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05 2023
Veilig opgroeien

Veilig opgroeien

Hans Götze

Hoe creëren we op ons kinderdagverblijf, bso of school een sfeer waarin we twijfel en onmacht bespreekbaar kunnen maken: als collega’s onder elkaar, als ouders ten aanzien van ons, en wij ten aanzien...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 2 2023
OKIDDO 0 t/m 4 jaar: Ouders als partner in de kinderopvang

OKIDDO 0 t/m 4 jaar: Ouders als partner in de kinderopvang

Karin van der Meulen

Ouders en pedagogisch medewerkers hebben een gemeenschappelijk doel in de kinderopvang: een blij kind dat op de opvang volop geniet en zich goed ontwikkelt. Ouders en pm’ers nemen een gelijkwaardige...
Meer info
2,95
Onderdeel van KIDDO 2 2023
Doe je mee?! Perspectieven op ‘zinvolle’ participatie (Deel 1: Ouders en kinderopvang)

Doe je mee?! Perspectieven op ‘zinvolle’ participatie (Deel 1: Ouders en kinderopvang)

Maria Vliek Rukayyah Reichling

Participatie is een breed begrip. Het kent niet alleen een letterlijke betekenis als meedoen, maar heeft ook verschuivende betekenissen, bijvoorbeeld wanneer het wordt ingezet als beleidsinstrument in de vorm...
Meer info
Gratis
Nooit meer dagboekgedoe

Nooit meer dagboekgedoe

Jessica Menheere

Maak schrijven in dagboekjes eenvoudig, zinvol én leuk om te doen! Elk contactmoment met ouders is een kans om een goede verstandhouding te creëren of verder te versterken. Dat kan in de...
Meer info
3,95
Samenwerken met ouders aan taalontwikkeling

Samenwerken met ouders aan taalontwikkeling

Martine van der Pluijm Anne Bos

Na het onderzoek van Martine van der Pluijm (van 2011-2020) naar hoe je binnen de schoolmuren met álle ouders kunt samenwerken aan de taalontwikkeling van kinde- ren, is er nu een vervolgonderzoek: Thuis...
Meer info
3,95
Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

IJsbrand Jepma Paul Leseman Paulien Muller Bodine Romijn Pauline Slot

Gemiddeld genomen is de kwaliteit van de gastouderopvang op orde is, maar er zijn grote uitschieters zowel naar boven als naar beneden. Verder lijken niet alle gastouderbureaus hun begeleidende taak voldoende...
Meer info
Gratis
Energiebeleid Kinderopvang Waterland

Energiebeleid Kinderopvang Waterland

Ilse Raasing

Met enige spanning zaten wij te wachten op onze nieuwe energieprijzen. Met negen locaties kan dat flink in de papieren lopen. In de tussentijd zijn we actief bezig met zuiniger energieverbruik en bewustwording...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 1 2023
De Babyclub in Almere | Bouwen aan ouderbetrokkenheid

De Babyclub in Almere | Bouwen aan ouderbetrokkenheid

Marije Magito

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk in de kinderopvang. We willen als kundige professionals de ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en opvoedingsvraagstukken bespreken waar...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 4 2022