Auteurs

Ouders

45 producten gevonden.
Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Martine Broekhuizen

Hoe belangrijk is het dat kinderen opgroeien in een vertrouwde omgeving waarin zij op vanzelfsprekende wijze kennismaken met kinderen met een andere huidskleur of met een andere culturele achtergrond en met...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06.2016
Acht Brusselse organisaties werken aan een goed ouderbeleid

Acht Brusselse organisaties werken aan een goed ouderbeleid

Ellen Rutgeerts

Dat kinderopvang een opvoedingsondersteunende functie heeft, staat buiten kijf. Kinderopvang biedt ademruimte in een druk gezinsleven en mogelijkheden voor kinderen om met elkaar te spelen. Maar kinderopvang...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Betrokkenheid vanuit vertrouwen

Betrokkenheid vanuit vertrouwen

Yvette Vervoort

In de rubriek Werkveld rapporteren professionals in het veld over hun bevindingen. Deze keer vertelt Yvette Vervoort, bestuurslid van ChildCare International, over wat zij leerde van een werkbezoek aan Colline...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Werken met ouders in een stedelijke omgeving

Werken met ouders in een stedelijke omgeving

Aart Verschuur

Samenwerken met ouders in een stad is echt wat anders dan samenwerken in een dorp of vinexwijk. Waar ouders in een dorp de school en de peuterspeelzaal als ‘van hun’ beschouwen, voelen zij in een...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind

Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind

Er zijn vele wegen naar Rome, maar er is maar één weg naar ouderbetrokkenheid. Die weg loop via Het Gesprek. Dat gesprek zul je moeten organiseren, want het ontstaat niet vanzelf. En je zult het...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Het hogere doel van ouderbetrokkenheid ligt in het leerrendement voor de kinderen. Dat is een belangrijk maar ook een eenzijdig gegeven. Ouderbetrokkenheid maakt zoveel meer mogelijk. Ouderbetrokkenheid maakt...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
De ouder als klant of als pedagogisch partner?

De ouder als klant of als pedagogisch partner?

Wilma Schepers

Nadenken over de manier waarop je ouders kunt betrekken bij het werk met de kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, gebeurt al sinds het ontstaan van scholen (heel lang geleden) en de inrichting van...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

KOOS NIJGH

Met de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is per 1 januari 2016 het nieuwe stelsel voor klacht- en geschillenbehandeling in werking getreden. Hiermee krijgen ouders...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03.2016
'Wij zijn een soort Facebook’

'Wij zijn een soort Facebook’

Naomi Geens

Elke dag werken met kinderen betekent automatisch ook werken met gezinnen. Opvangorganisaties die daar sterk op inzetten, hebben onder meer oog voor ‘ontmoeting’ tussen ouders. Waarom doe je dat? En...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 5 2016
Nadenken over ongeschreven regels

Nadenken over ongeschreven regels

Naomi Geens

Elke dag werken met kinderen betekent automatisch ook werken met gezinnen. Opvangorganisaties die daar sterk op inzetten, hebben onder meer oog voor ‘ontmoeting’ tussen ouders. Waarom doe je dat? En...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 4 2016