Auteurs

Ouders

41 producten gevonden.
Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind

Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind

Er zijn vele wegen naar Rome, maar er is maar één weg naar ouderbetrokkenheid. Die weg loop via Het Gesprek. Dat gesprek zul je moeten organiseren, want het ontstaat niet vanzelf. En je zult het...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Het hogere doel van ouderbetrokkenheid ligt in het leerrendement voor de kinderen. Dat is een belangrijk maar ook een eenzijdig gegeven. Ouderbetrokkenheid maakt zoveel meer mogelijk. Ouderbetrokkenheid maakt...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
De ouder als klant of als pedagogisch partner?

De ouder als klant of als pedagogisch partner?

Wilma Schepers

Nadenken over de manier waarop je ouders kunt betrekken bij het werk met de kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, gebeurt al sinds het ontstaan van scholen (heel lang geleden) en de inrichting van...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

KOOS NIJGH

Met de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is per 1 januari 2016 het nieuwe stelsel voor klacht- en geschillenbehandeling in werking getreden. Hiermee krijgen ouders...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03.2016
'Wij zijn een soort Facebook’

'Wij zijn een soort Facebook’

Naomi Geens

Elke dag werken met kinderen betekent automatisch ook werken met gezinnen. Opvangorganisaties die daar sterk op inzetten, hebben onder meer oog voor ‘ontmoeting’ tussen ouders. Waarom doe je dat? En...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 5 2016
Nadenken over ongeschreven regels

Nadenken over ongeschreven regels

Naomi Geens

Elke dag werken met kinderen betekent automatisch ook werken met gezinnen. Opvangorganisaties die daar sterk op inzetten, hebben onder meer oog voor ‘ontmoeting’ tussen ouders. Waarom doe je dat? En...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 4 2016
De klantgerichte rondleiding- haal meer uit de eerste kennismaking (NL)

De klantgerichte rondleiding- haal meer uit de eerste kennismaking (NL)

Mandy Pijl

Als nieuwe ouders een kijkje komen nemen is een klantgerichte rondleiding vanzelfsprekend. Toch staan de wensen en behoeftes van ouders vaak te weinig centraal tijdens de eerste kennismaking. Trainer Nicole van...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 1 2016
Samen sterk in Leuven. Op bezoek in Huis van het Kind

Samen sterk in Leuven. Op bezoek in Huis van het Kind

Katrien Brys

‘Een Huis van het Kind wordt dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle gezinnen’, staat in het decreet Preventieve Gezinsondersteuning te lezen. Ondertussen gingen de eerste...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 1 2016
Ouders zijn net mensen - Effectief communiceren met ouders in de kinderopvang - IN BALANS

Ouders zijn net mensen - Effectief communiceren met ouders in de kinderopvang - IN BALANS

Lidwien Boudens

Een goede samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders is van cruciaal belang voor een goede opvang, verzorging en opvoeding van kinderen. De basis voor een goede samenwerking is een open en...
Meer info
9,95
Samen delen

Samen delen

Ina Bakker Geraldien Blokland Hanneke Wijnen

Ervaringen met andere ouders uitwisselen is voor ouders een belangrijke vorm van ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Daarom nemen groepsgerichte activiteiten in het totale aanbod aan...
Meer info
9,90