De Babyclub in Almere | Bouwen aan ouderbetrokkenheid

De Babyclub in Almere | Bouwen aan ouderbetrokkenheid

Productgroep BBMP 4 2022
Marije Magito | 2022
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk in de kinderopvang. We willen als kundige professionals de ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en opvoedingsvraagstukken bespreken waar we in onze praktijk tegen aanlopen. Hoe bouw je na de twee coronajaren de pedagogische driehoek kind-ouder-professional weer op? |