Abonneren

Abonneren

Gratis boek bij abonnement op KIDDO!
KIDDO is hét vakblad voor pedagogisch professionals werkzaam in kleinschalige vormen en grote organisaties, medisch kinderdagverblijven, gastouderopvang, buitenschoolse opvang en integrale kindcentra. Ook professionals in een jeugdzorginstelling, gezinshuis of crisisopvangcentrum vinden in KIDDO pedagogische diepgang, praktische toepassingen en activiteiten. Het begeleiden van kinderen en een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling is een grote verantwoordelijkheid. KIDDO gaat in op alle pedagogische aspecten van deze verantwoordelijke baan.

Als abonnee krijg je 

Je krijgt ook

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden en worden zonder opzegging stilzwijgend verlengd.

Formulier abonnement