BBMP 4 2022

BBMP 4 2022

2022

Omschrijving

In dit nummer

4 Opvang van Oekraïense kinderen
8 Kober stimuleert ontwikkeling medewerkers
14 De Babyclub in Almere
18 Verkorte opleiding pedagogiek 0-13 jaar
23 Groen leren denken in je team
28 Ad PEP-opleiding in Ede
30 E-learning Wizard
32 Ad PEP-opleiding bij Fontys
34 Strategisch opleiden met WerkendLeren
37 Samenwerken binnen KEI
40 Kibeo als praktijkopleider
44 De financiering van kinderopvang

 

EN VERDER...

21 De Jurist > Martin van der Linden. Controleer diploma’s altijd goed

43 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. Brede talentontwikkeling

46 bdKO > Lida Schepers Leren van defensie

50 Boeken > Van Duuren en Platenkamp. Informeel leiderschap en Pistoia, cultuur van het jonge kind

52 Wetenschap > Imme Lammertink. Wanneer taal niet vanzelfsprekend is

56 Signalementen > Nieuws en publicaties

'Kinderopvang kan het verschil maken voor Oekraïense kinderen'

'Kinderopvang kan het verschil maken voor Oekraïense kinderen'

De oorlog in Oekraïne is al lang geen ver-van-ons-bed-show meer. De eerste gevluchte kinderen hebben inmiddels een plek gevonden op kinderdagverblijven en bso’s in Nederland. Ook bij Partou kinderopvang. Hoewel er nog veel onduidelijk is, bereiden pedagogisch medewerkers en coaches van Partou zich voor op de komst van meer Oekraïense kinderen. |

Meer info
4,95
‘Als PEP’er ben je echt een bruggenbouwer'

‘Als PEP’er ben je echt een bruggenbouwer'

Meer tegemoetkomen aan dát wat het hart van het kind nodig heeft, daar staat de associate degree opleiding pedagogisch educatief professional (Ad PEP) van de Christelijke Hogeschool Ede voor. Of het nu gaat om kinderen in de opvang, het onderwijs, jeugdzorg of de gehandicaptenzorg. Studenten Mirjam van der Linden en Bertha de Vaal doen de Ad PEP en raden het bij iedereen aan.

Meer info
4,95
BBMP 04.2022 - Complete editie

BBMP 04.2022 - Complete editie

In dit nummer

4 Opvang van Oekraïense kinderen
8 Kober stimuleert ontwikkeling medewerkers
14 De Babyclub in Almere
18 Verkorte opleiding pedagogiek 0-13 jaar
23 Groen leren denken in je team
28 Ad PEP-opleiding in Ede
30 E-learning Wizard
32 Ad PEP-opleiding bij Fontys
34 Strategisch opleiden met WerkendLeren
37 Samenwerken binnen KEI
40 Kibeo als praktijkopleider
44 De financiering van kinderopvang

 

EN VERDER...

21 De Jurist Martin van der Linden. Controleer diploma’s altijd goed

43 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. Brede talentontwikkeling

46 bdKO > Lida Schepers Leren van defensie

50 Boeken Van Duuren en Platenkamp. Informeel leiderschap en Pistoia, cultuur van het jonge kind

52 Wetenschap Imme Lammertink. Wanneer taal niet vanzelfsprekend is

56 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De Babyclub in Almere | Bouwen aan ouderbetrokkenheid

De Babyclub in Almere | Bouwen aan ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk in de kinderopvang. We willen als kundige professionals de ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en opvoedingsvraagstukken bespreken waar we in onze praktijk tegen aanlopen. Hoe bouw je na de twee coronajaren de pedagogische driehoek kind-ouder-professional weer op? |

Meer info
4,95
De jurist Maarten van der Linden: Controleer diploma’s altijd goed

De jurist Maarten van der Linden: Controleer diploma’s altijd goed

We zijn blij met het thema scholing, in deze BBMP. Zelf zijn we druk met het ontwikkelen van diverse opleidingen. Onze opleiding pedagogisch coach is nu geaccrediteerd, de opleidingen mbo 3 en 4 (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker bijna. Een hele klus.

 

Meer info
Gratis
De rol van praktijkopleiders

De rol van praktijkopleiders

Investeren in stagiaires, is investeren in de toekomst. Onze stagiaires zijn namelijk de volgende generatie pedagogisch medewerkers. Het is erg belangrijk hen zo goed mogelijk te begeleiden, zodat de volgende generatie pedagogisch medewerkers dezelfde of zelfs nog hogere pedagogische en educatieve kwaliteit bieden aan de kinderen op de groep.

Meer info
4,95
Flip jij al met je team?

Flip jij al met je team?

In dit artikel laten we zien hoe je in 5 stappen met ‘flipping the classroom’ effectieve nascholing organiseert en koppelt aan jullie ontwikkeldoelen uit het beleidsplan. Flipping the classroom is een effectieve aanpak voor het organiseren van nascholing voor je team. Je combineert e-learning daarbij met bijeenkomsten zodat elk teamlid zich optimaal kan voorbereiden. Zo stapt iedereen op hetzelfde niveau de studiedag in. Dat geeft ruimte voor verdieping en het borgen van kennis en good practice in de dagelijkse praktijk.

Meer info
4,95
Het eerste jaar krijgt duidelijker structuur

Het eerste jaar krijgt duidelijker structuur

De Ad PEP past goed bij pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang. Je bent toch al gewend aan een onderzoekende en lerende instelling. Want in de kinderopvang worden van oudsher altijd veel cursussen gevolgd door medewerkers, vaak met hele teams. De aanpak van Ad PEP sluit daar goed bij aan, vertelt Ad PEP-coördinator bij Fontys Hogescholen, Julius Widlak

Meer info
4,95
Kober stimuleert medewerkers om te blijven leren

Kober stimuleert medewerkers om te blijven leren

Steeds meer kinderopvangorganisaties stimuleren medewerkers zich te blijven ontwikkelen. Wat betekent dit voor medewerkers? En hoe geeft een organisatie vorm en inhoud aan deze uitspraak? Kober kinderopvang stimuleert het leren al jaren. Lees hoe Kober kinderopvang dat doet.

Meer info
4,95
Op expeditie in de groene babytuin

Op expeditie in de groene babytuin

In hoeverre kan een groene, natuurlijk ingerichte buitenruimte bijdragen aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor nul- tot vierjarigen? Hoe kunnen pedagogisch professionals groene buitenruimte (leren) gebruiken? Het Leidse lectoraat natuur en ontwikkeling kind heeft daarvoor een teamtraining ontwikkeld

Meer info
4,95
Samen werken aan een innovatief pedagogisch klimaat

Samen werken aan een innovatief pedagogisch klimaat

Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis startten KION, ROC Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) het innovatienetwerk KION Early Childhood Innovation Center, kortweg KEI. Met elk project wordt een betere aansluiting tussen het onderwijs en de regionale beroepspraktijk gerealiseerd.

Meer info
4,95
Snel (weer) gekwalificeerd

Snel (weer) gekwalificeerd

Je werkt al jarenlang met kinderen, maar opeens blijken je diploma’s verouderd. Of je wil graag een carrièreswitch maken, maar niet jaren de schoolbanken in. Brenda, Iza en Khadija maakten dit mee. Met de verkorte opleiding Pedagogiek 0-13 jaar van Kans2 hebben zij hun aanvullend branche-erkend certificaat behaald. We spreken ze na hun laatste bijeenkomst van dit opleidingstraject

Meer info
4,95
Speelbal van een piramidespel

Speelbal van een piramidespel

De discussie die momenteel wordt gevoerd over financieringsvormen in de kinderopvang wordt te krap ingestoken. Het vertrekpunt voor deze discussie zou de toekomst van kinderen moeten zijn. Hoe creëren we kansengelijkheid voor alle kinderen? En hoe vinden we een oplossing voor onze huidige uitdagingen?

Allereerst moeten we het belang van het kind als vertrekpunt nemen voor onze toekomstige kinderopvang. Daarbij moet samenwerkingsbereidheid voorop staan. Vervolgens kunnen we kijken welke financieringsvorm daarbij past.

Meer info
4,95
Strategisch opleiden binnen jouw budget

Strategisch opleiden binnen jouw budget

De overheid stelt de afgelopen jaren steeds meer scholingseisen aan het niveau van medewerkers in de kinderopvang. Tel daar de krapte op de arbeidsmarkt bij op en je komt algauw bij de behoefte aan een strategisch opleidingsplan. Maar hoe leid je (toekomstige) medewerkers effectief op, binnen jouw budget? Een blik vanuit de opleider

Meer info
4,95