BBMP 5 2021

BBMP 5 2021

2021

Omschrijving

In dit nummer

4 Toekomstscenario 1: meer spelen in de klas
8 Toekomstscenario 2: wenkend perspectief voor vve
12 Grip krijgen op pedagogische kwaliteit
16 Monitoring in de praktijk
18 Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)
24 Een waardevolle LAT-relatie
28 Monitoring bij KION
32 Maak werk van educatie!

& verder...
11 De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Wat doen we (nog) met de vakbond?
23 De Jurist > Martin van der Linden. De beleidsvrijheid van de houder
31 PPINK > Dave Schut. De kracht van zelfreflectie
37 Pact > Onno Hoorn. Naar een passend en flexibel functiegebouw
38 Boeken > Van Duuren en De Leve. De Perfectieparadox en Vol vertrouwen
40 Wetenschap > Pauline Slot. Monitoring: leren van andere landen
44 Signalementen > Nieuws en publicaties
 

 

BBMP 5 2021 - Complete nummer

BBMP 5 2021 - Complete nummer

In dit nummer

4 Toekomstscenario 1: meer spelen in de klas
8 Toekomstscenario 2: wenkend perspectief voor vve
12 Grip krijgen op pedagogische kwaliteit
16 Monitoring in de praktijk
18 Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)
24 Een waardevolle LAT-relatie
28 Monitoring bij KION
32 Maak werk van educatie!

& verder...

11 De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Wat doen we (nog) met de vakbond?
23 De Jurist > Martin van der Linden. De beleidsvrijheid van de houder
31 PPINK > Dave Schut. De kracht van zelfreflectie
37 Pact > Onno Hoorn. Naar een passend en flexibel functiegebouw
38 Boeken > Van Duuren en De Leve. De Perfectieparadox en Vol vertrouwen
40 Wetenschap > Pauline Slot. Monitoring: leren van andere landen
44 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De Jurist > Martin van der Linden. De beleidsvrijheid van de houder

De Jurist > Martin van der Linden. De beleidsvrijheid van de houder

Mag de gemeente handhaven op overtredingen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio, het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte, et cetera? De wijze waarop de inspecties door de toezichthouder op dit moment worden uitgevoerd, leidt tot veel onbegrip, frustratie en onmacht bij houders. Is de gemeente wel bevoegd om op te treden? 

Meer info
Gratis
De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Wat doen we (nog) met de vakbond

De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Wat doen we (nog) met de vakbond

Cijfers liegen niet. Als je als vakbond een landelijke stakingsdag organiseert voor 100 procent van alle werknemers en slechts 3 procent geeft gehoor aan die oproep, dan is er iets mis. Als vakbond heb je ofwel niet goed geluisterd naar de achterban, of je hebt simpelweg te weinig leden die je standpunt onderschrijven en bereid zijn om actie te voeren.

Meer info
Gratis
Een waardevolle LAT-relatie

Een waardevolle LAT-relatie

Tegenwoordig beschikt bijna iedere kinderopvangorganisatie over een aparte afdeling die zich bezighoudt met kwaliteit en pedagogiek, waarin beleid wordt ontwikkeld om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en welzijn. Organisaties kunnen echter enorm van elkaar verschillen op inhoud en structuur van een dergelijke afdeling en de positie hiervan binnen de organisatie. In dit artikel belichten we de visie van en de aanpak bij Partou Kinderopvang.

Meer info
4,95
Grip krijgen op pedagogische kwaliteit

Grip krijgen op pedagogische kwaliteit

Aan een echte tafel spreek ik met echte mensen – eindelijk niet online – over het belang van het monitoren van de pedagogische kwaliteit. Mijn gesprekspartners zijn Mirjam Gevers Deynoot (Partou), Simon Hay (KindeRdam en de Hefgroep) en Yvette Vervoort (Expertise centrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang). Het zal geen verbazing wekken dat alle gesprekspartners monitoring essentieel vinden. Niemand raakt erover uitgepraat. 

Meer info
4,95
Maak werk van educatie!

Maak werk van educatie!

Wat leert mijn kind bij jullie? Vind je dit een gekke vraag in de context van kinderopvang? Lijkt mij niet. Het is een realistische vraag van betrokken ouders, die willen weten wat de educatieve waarde is van de kinderopvang voor hun kind. Als je leren en ontwikkelen weglaat, heeft de kinderopvang simpelweg geen been om op te staan.

Meer info
4,95
Monitoring in de praktijk

Monitoring in de praktijk

Sinds de jaren negentig raakte Nederland ‘aan de monitor’. Algauw werd monitoring een containerbegrip. In deze bijdrage wil ik een aantal kansen en dilemma’s bespreken die zich bij de inrichting van duurzame (praktijk)monitors voordoen. Achtereenvolgens gaat het over leren en verbeteren, agenderen en benutten. 

Meer info
4,95
Pedagogische kwaliteit in ontwikkeling

Pedagogische kwaliteit in ontwikkeling

In het kinderdagverblijf zit een medewerker in stilte toe te kijken in de groepsruimte. Schrijfblok in de hand, zorgvuldig noterend wat er gebeurt. Dat is hoe het pedagogische meetinstrument van de Nijmeegse kinderopvangorganisatie KION er in de praktijk uitziet. Sindsdien is het stevig ingebed in de pedagogische aanpak van de organisatie, maar ook nog volop in ontwikkeling. 

Meer info
4,95
Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)

Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)

Pedagogische kwaliteit ontstaat op de werkvloer. Toch houden organisaties graag de vinger aan de pols met afspraken en werkinstructies die door het management worden bepaald. Vanuit de overtuiging dat teams vaak goed weten waar verbeterpunten liggen, heeft de ontwikkelgroep PiB-kinderopvang een digitale omgeving gemaakt voor zelfevaluatie. Pedagogische praktijk in Beeld helpt om doelgericht naar de kwaliteit van de pedagogische praktijk te kijken. 

Meer info
4,95
Toekomstscenario 1: meer spelen in de klas

Toekomstscenario 1: meer spelen in de klas

Hoe bereiden we de kinderopvang voor op de toekomst? Het InformatieCentrum KinderOpvang (ICKO) zet op feiten en onderzoek onderbouwde ideeën op een rij over wat er moet gebeuren om kinderopvang toegankelijker en beter betaalbaar te maken.

Meer info
4,95
Toekomstscenario 2: wenkend perspectief voor vve

Toekomstscenario 2: wenkend perspectief voor vve

In 2010 organiseerden we ter ere van het tweede lustrum van Vyvoj een aantal sessies onder de noemer ‘Kinderopvang en onderwijs een gouden duo?!’ Met als centrale vraag: hoe zal het kinderopvanglandschap er over tien jaar uitzien? Ruim tien jaar later, op een van de eerste dagen dat we in 2021 weer op een terras mogen, zitten we in Utrecht bij het Landhuis in de Stad. We blikken terug en filosoferen over hoe de ontwikkeling de komende tien jaar zal zijn.

Meer info
4,95
Wetenschap. Monitoring kwaliteit: leren van andere landen

Wetenschap. Monitoring kwaliteit: leren van andere landen

Steeds meer organisaties willen inzicht in de kwaliteit die ze bieden en hoe ze hun kwaliteit verder kunnen verbeteren. Een hoge kwaliteit draagt bij aan het welbevinden van kinderen en aan een gunstige ontwikkeling van hun potentieel. In dit artikel laten we ons inspireren door het buitenland en hoe daar externe en interne kwaliteitsmonitoring wordt vormgegeven.

Meer info
4,95