Monitoring in de praktijk

Monitoring in de praktijk

Productgroep BBMP 5 2021
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds de jaren negentig raakte Nederland ‘aan de monitor’. Algauw werd monitoring een containerbegrip. In deze bijdrage wil ik een aantal kansen en dilemma’s bespreken die zich bij de inrichting van duurzame (praktijk)monitors voordoen. Achtereenvolgens gaat het over leren en verbeteren, agenderen en benutten.