Kwaliteitsslag door Alert4You

Kwaliteitsslag door Alert4You

Productgroep BBMP 06.2021
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In Alert4you ondersteunen experts uit de jeugdhulp pedagogisch medewerkers in de omgang met kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders. Lukt het om deze samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en jeugdzorgexperts vorm te geven? Het Kohnstamm Instituut heeft onderzocht hoe Alert4You werkt en wat de effecten zijn op de professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers en de kwaliteit van de kinderopvang.