BBMP 02. 2021

BBMP 02. 2021

Verkiezingsspecial

2021

Omschrijving

 

Verkiezingsspecial

In dit nummer
 • Analyse verkiezingsprogramma’s
  Een indringende analyse van de relatie tussen de Wet kinderopvang, de toeslagenaffaire en de gevolgen daarvan op de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Alle partijen willen van de kinderopvangtoeslag af. En zelfs de SGP is nu (een klein beetje) voor kinderopvang. | Theo Blom
 • In gesprek met D66, GroenLinks, PvdA en VVD 
  In samenwerking met de beroepsvereniging voor directeuren bdKO interviewen we de woordvoerders kinderopvang van D66, GroenLinks, PvdA en VVD. Wat vinden de Tweede-Kamerleden van de notitie Toegangsrecht, die pleit voor een eenduidig stelsel voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, met een gratis recht op 16 uur opvang per week? | Lida Schepers
 • Dubbelinterview Renske Leijten en Peter Kwint (SP)
  Hoe is het mogelijk dat de toeslagaffaire zo lang onder de radar kon blijven? De enige verklaring is de grote afstand tussen de klasse die beslist en de klasse die de uitwerking van besluiten ervaart. Mensen vragen zich al jaren af waarom alles zo ingewikkeld moet. Het hele stelsel van toeslagen moet van tafel. | Aart Verschuur
 • Gratis kinderopvang kost miljarden
  Een generieke maatregel om alle kinderen gratis kinderopvang te bieden, is onnodig duur en ineffectief. Niet alleen kinderopvang vraagt om extra geld, maar ook jeugdzorg, onderwijs, zorg en politie. Is de miljardeninvestering voor met name de hoogste inkomens dan de beste maatschappelijke investering? | Jeroen Nusteling
 • Passende buitenschoolse opvang
  In Rotterdam en omgeving biedt passende buitenschoolse opvang kinderen vanuit het speciaal onderwijs een passende plek in de buitenschoolse opvang, in het Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC). Een prachtig samenwerkingsproject van KindeRdam, speciaal-onderwijsschool De Piloot en jeugdhulporganisatie Enver. | Mirjam Meeuwissen
 • Pedagogisch expertisecentrum
  Vorig jaar is binnen het Expertisecentrum het ontwikkelteam Begeleiden van onderlinge interacties aan de slag gegaan. Voor de onderlinge interactie tussen kinderen is het beter als een pedagogisch medewerker op afstand blijft, en ook het faciliteren blijkt van belang. | Wilma Schepers
 • Desinfecteren
  Een eerste ervaring in de kinderopvang met Nocotech, een desinfectiesysteem dat in Nederland wordt toegepast in de medische - en de voedingsindustrie. | Hugo ter Hoeve
 • Raising the Future online
  Nationale en internationale denkers buigen zich, samen met filosoof Daan Roovers, over de vraag wat de toekomst voor de kinderen van nu betekent en wat dat van professionele opvoeders vraagt. | Ruth de Waal en Petra Janssen

EN VERDER...

 • De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Links feestje voor veelverdieners
 • De Jurist > Martin van der Linden. Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaar
 • bdKO > Rianne van der Molen. Houd aandacht voor alle medewerkers
 • Pact > Onno Hoorn. Weg met het huidige complexe, dure systeem
 • Boeken > Van Duuren en De Leve Over introverte leiders en Slim ontspannen in coronatijd
 • Wetenschap > Eke Krijnen. Ouder-kindprogramma’s in praktijk
 • Signalementen > Nieuws en publicaties
Analyse verkiezingsprogramma’s

Analyse verkiezingsprogramma’s

De toeslagenaffaire is een slepende kwestie met als voorlopig dieptepunt de publicatie in december van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Ongekend Onrecht. In januari 2021 treedt het kabinet vanwege de toeslagenaffaire af, na jarenlang werk door Trouw, RTL Nieuws en de Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) om de onderste steen in de kinderopvangtoeslagaffaire boven te krijgen. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Meer info
4,95
BBMP 02.2021 - complete uitgave

BBMP 02.2021 - complete uitgave

Verkiezingsspecial

In dit nummer
 • Analyse verkiezingsprogramma’s
  Een indringende analyse van de relatie tussen de Wet kinderopvang, de toeslagenaffaire en de gevolgen daarvan op de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Alle partijen willen van de kinderopvangtoeslag af. En zelfs de SGP is nu (een klein beetje) voor kinderopvang. | Theo Blom
 • In gesprek met D66, GroenLinks, PvdA en VVD 
  In samenwerking met de beroepsvereniging voor directeuren bdKO interviewen we de woordvoerders kinderopvang van D66, GroenLinks, PvdA en VVD. Wat vinden de Tweede-Kamerleden van de notitie Toegangsrecht, die pleit voor een eenduidig stelsel voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, met een gratis recht op 16 uur opvang per week? | Lida Schepers
 • Dubbelinterview Renske Leijten en Peter Kwint (SP)
  Hoe is het mogelijk dat de toeslagaffaire zo lang onder de radar kon blijven? De enige verklaring is de grote afstand tussen de klasse die beslist en de klasse die de uitwerking van besluiten ervaart. Mensen vragen zich al jaren af waarom alles zo ingewikkeld moet. Het hele stelsel van toeslagen moet van tafel. | Aart Verschuur
 • Gratis kinderopvang kost miljarden
  Een generieke maatregel om alle kinderen gratis kinderopvang te bieden, is onnodig duur en ineffectief. Niet alleen kinderopvang vraagt om extra geld, maar ook jeugdzorg, onderwijs, zorg en politie. Is de miljardeninvestering voor met name de hoogste inkomens dan de beste maatschappelijke investering? | Jeroen Nusteling
 • Passende buitenschoolse opvang
  In Rotterdam en omgeving biedt passende buitenschoolse opvang kinderen vanuit het speciaal onderwijs een passende plek in de buitenschoolse opvang, in het Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC). Een prachtig samenwerkingsproject van KindeRdam, speciaal-onderwijsschool De Piloot en jeugdhulporganisatie Enver. | Mirjam Meeuwissen
 • Pedagogisch expertisecentrum
  Vorig jaar is binnen het Expertisecentrum het ontwikkelteam Begeleiden van onderlinge interacties aan de slag gegaan. Voor de onderlinge interactie tussen kinderen is het beter als een pedagogisch medewerker op afstand blijft, en ook het faciliteren blijkt van belang. | Wilma Schepers
 • Desinfecteren
  Een eerste ervaring in de kinderopvang met Nocotech, een desinfectiesysteem dat in Nederland wordt toegepast in de medische - en de voedingsindustrie. | Hugo ter Hoeve
 • Raising the Future online
  Nationale en internationale denkers buigen zich, samen met filosoof Daan Roovers, over de vraag wat de toekomst voor de kinderen van nu betekent en wat dat van professionele opvoeders vraagt. | Ruth de Waal en Petra Janssen

EN VERDER...

 • De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Links feestje voor veelverdieners
 • De Jurist > Martin van der Linden. Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaar
 • bdKO > Rianne van der Molen. Houd aandacht voor alle medewerkers
 • Pact > Onno Hoorn. Weg met het huidige complexe, dure systeem
 • Boeken > Van Duuren en De Leve Over introverte leiders en Slim ontspannen in coronatijd
 • Wetenschap > Eke Krijnen. Ouder-kindprogramma’s in praktijk
 • Signalementen > Nieuws en publicaties
Meer info
14,95
Dubbelinterview Renske Leijten en Peter Kwint (SP)

Dubbelinterview Renske Leijten en Peter Kwint (SP)

Door het systeem van toeslagen voor mensen met een laag inkomen, komen mensen die minder goed de weg kennen in de problemen. Kijk naar de getroffen ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarom moet het hele stelsel van toeslagen van tafel, het systeem moet eenvoudiger. Dat vinden de SP-Kamerleden Renske Leijten en Peter Kwint. 

Meer info
4,95
Ed Buitenhek: Links feestje voor veelverdieners (column)

Ed Buitenhek: Links feestje voor veelverdieners (column)

Het covid-19 virus vierde onlangs haar eerste verjaardag in Nederland. Laten we hopen dat het haar tweede verjaardag niet haalt. De afgelopen weken hebben we door alle covid-maatregelen nauwelijks last gehad van het gebruikelijke griepseizoen. Alle preventieve maatregelen tegen covid helpen echter niets tegen de verkiezingskoorts en de hallucinaties over kinderopvang die de kiezer voorgeschoteld krijgt.

Meer info
Gratis
Gratis kinderopvang kost miljarden

Gratis kinderopvang kost miljarden

De kinderopvang staat volop in het voetlicht. Na corona is kinderopvang een goede tweede in de media. Maar is dat wel zo? Het gaat vooral over toeslagen en geld, niet over ons vakmanschap. Het zou best vaker mogen gaan over de kinderen en de kwaliteit, en wat minder over grote politieke vergezichten. 

Meer info
Gratis
Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaar (column Martin van der Linden)

Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaar (column Martin van der Linden)

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht geworden waarmee de gemeentelijke regelingen op dit terrein zijn vervangen door één landelijke regeling. Met de inwerkingtreding van de wet is de marktwerking in de kinderopvang vergroot, met name doordat er een verschuiving is opgetreden van aanbodfinanciering gericht op de kinderopvangorganisaties, naar vraagfinanciering gericht op de ouders.

Meer info
Gratis
Kinderen voorbereiden op de wereld van overmorgen

Kinderen voorbereiden op de wereld van overmorgen

Als professionals in opvoeding en onderwijs hebben wij een dubbele opdracht: we bereiden onze kinderen voor op hun volwassen leven in de wereld van overmorgen én tegelijkertijd geven we die nieuwe wereld mede vorm. In het afgelopen jaar is zoveel gebeurd dat de urgentie van een congres als Raising the Future alleen maar groter is geworden.

Meer info
4,95
Kinderopvang schoner dan ooit?

Kinderopvang schoner dan ooit?

Nocotech is een desinfectiesysteem dat in Nederland wordt toegepast in de medische industrie en in de voedingsindustrie. Het systeem maakt van een vloeistof een droge damp, bestaande uit ionen waardoor micro-organismen worden gedood. Wat kan de kinderopvang daarmee, en wat kost het?

Meer info
4,95
Komt gratis kinderopvang dichterbij?

Komt gratis kinderopvang dichterbij?

In november 2020 is de Pleitnotitie, 16 uur Toegangsrecht voor Kinderen van 0 tot 4 jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij is ondertekend door een aantal belangrijke partijen binnen en buiten onze sector. Hoe is deze nota ontvangen door de politiek? Zijn partijen van plan bij de komende formatieonderhandelingen in te zetten op gratis kinderopvang? Met het oog op de aankomende verkiezingen spreekt de bdKO met de portefeuillehouders van D66, GroenLinks, PvdA en VVD. 

Meer info
4,95
Passende buitenschoolse opvang

Passende buitenschoolse opvang

Eén kind, één plan. Een visie die waarschijnlijk iedereen als muziek in de oren klinkt. Kenmerkend aan ‘Eén kind, één plan’ is dat de eigen kracht van het kind en het gezin centraal staat. En dat alle betrokken professionals samenwerken in een integrale aanpak. In Rotterdam en omgeving wordt er gewerkt vanuit dit gedachtegoed.

Meer info
4,95
Pedagogisch expertisecentrum

Pedagogisch expertisecentrum

Het ontwikkelteam Begeleiden van onderlinge interacties heeft binnen het Pedagogisch Expertisecentrum meteen al baanbrekend werk verricht. Samen met de wetenschappers Rosanne Sluiter en Frans Hiddink komt het ontwikkelteam erachter dat er weinig experimenteel onderzoek is gedaan naar welke factoren de interactie tussen en met kinderen bevorderen of belemmeren. Niet alleen het stimuleren en begeleiden van onderlinge interacties blijkt van belang, ook het faciliteren ervan.

Meer info
4,95
Wetenschap: Ouder-kindprogramma’s in praktijk

Wetenschap: Ouder-kindprogramma’s in praktijk

School heeft de belangrijke taak om vroege verschillen in geletterde vaardigheden te verkleinen, maar het onderwijs slaagt daar nauwelijks in. Daarom zetten veel scholen in op stimulering thuis met behulp van ouder-kindprogramma’s. Voor effectiviteit van dit soort programma’s is het belangrijk dat ze goed aansluiten bij zowel de deelnemende gezinnen als de school. Maar welke factoren spelen een rol in een goede match tussen programma, gezin en school?

Meer info
4,95