Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaar (column Martin van der Linden)

Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaar (column Martin van der Linden)

Productgroep BBMP 02. 2021
Gratis

Omschrijving

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht geworden waarmee de gemeentelijke regelingen op dit terrein zijn vervangen door één landelijke regeling. Met de inwerkingtreding van de wet is de marktwerking in de kinderopvang vergroot, met name doordat er een verschuiving is opgetreden van aanbodfinanciering gericht op de kinderopvangorganisaties, naar vraagfinanciering gericht op de ouders.