BBMP 02.2020

BBMP 02.2020

2020

Omschrijving

Over geld en baby's. 

BBMP 02.2020 (-compleet nummer)

BBMP 02.2020 (-compleet nummer)

Met in dit nummer

Private Equity: Waterland en Onex
De overname van kinderopvang Partou door KidsFoundation in 2019 heeft de discussie over de rol van investeringsmaatschappijen weer aangewakkerd. Wat willen ze in de kinderopvang en hoe gaat ceo Jeanine Lemmens van Partou/KidsFoundation daarmee om? | Aart Verschuur

10 Oplossing voor toeslagaffaire
De Branchevereniging Kinderopvang koerst op een snelle oplossing van het toeslagendrama en van de last die dit systeem van kinderopvangfinanciering veroorzaakt. Maar ook het gesprek over de financieringsopties op de lange termijn moet worden gevoerd. | Wilma Schepers

14 De onderprikkelde baby
Door de aandacht voor stressverhogende factoren bijbaby’s, zoals overprikkeling in verticale groepen, blijft een stressfactor als onderprikkeling onderbelicht. Ook baby’s hebben stimuliring nodig die passen bij hun ontwikkelingsbehoefte. | Marije Magito

20 Leiderschap ten dienste van baby’s

Pedagogisch medewerkers zijn op een subtiel niveau dé kwaliteitsbepalende factor in de baby- opvang. Leidinggevenden moeten deze subtiele kwaliteit kunnen ‘lezen’ en teruggeven. Alleen zo kun je deze pedagogisch medewerkers ondersteunen. | Wilmie Colbers

24 Het daverende succes van KinderLab
KinderLabs in Capelle a/d IJssel werken volgens de Vreedzame Wijk-aanpak, die onder andere inzet op het stimuleren van actief burgerschap en het samen creëren van een positief sociaal klimaat. Dit gebeurt met buurtcoaches, op scholen en in de kinderopvang. | Aart Verschuur

28 Raising the Future
Wij hebben als professionals een dubbele opdracht als het om opvoeden en onderwijzen van kinderen en jongeren gaat. De veranderingen van nu gaan zo snel en hebben zo’n grote impact op de toekomst, dat er stevige reflectie nodig is – los van de waan van de dag. Een voorbeschouwing op Raising the Future. | Ruth de Waal en Petra Janssen

34 Laat bij inspecties tegengeluid horen
GGD-inspecteurs hebben volgens eigen zeggen te weinig kennis van pedagogiek om een praktijksituatie te kunnen beoordelen. Zij stellen zich daarom terughoudend op in het beoordelen van het pedagogisch klimaat. Rapportages zijn dus wisselend in kwaliteit, met grote gevolgen. | Martin van der Linden

En verder

De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Verkiezingstijd

19 De Directeur > Muriëlle Springer. Over de liefde

33 Pact Column > Onno Hoorn. Onderwijs en opvang vanuit één organisatie

36 bdKO > Lida Schepers > Jubileum: vijftien jaar inspiratie

38 Boeken > Van Duuren en De Leve > Nieuw organiseren en het Ja-brein

44 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
Column Ed Buitenhek: Verkiezingstijd: hoge verwachtingen en bescheiden ambities

Column Ed Buitenhek: Verkiezingstijd: hoge verwachtingen en bescheiden ambities

Over precies een jaar – op 21 maart 2021 – staan de nieuwe Tweede-Kamerverkiezingen gepland. Dat lijkt nog ver weg, maar niets is minder waar. Lobbyisten zijn al volop aan het werk om bijdragen te leveren aan de verkiezingsprogramma’s. Welke ambities zijn er voor de kinderopvang eigenlijk nog in te vullen, als het gaat om kwaliteit, toegankelijkheid en overige wet- en regelgeving?

Meer info
Gratis
Column Muriëlle Springer: Over de liefde

Column Muriëlle Springer: Over de liefde

Er werd gebeld. De spreker aan de andere kant van de lijn hakkelde een beetje. Ik kende de spreker als een doortastend en communicatief zeer vaardig persoon, maar nu leek het eindeloos te duren voordat we ‘to the point’ kwamen. ‘The point’ was uiteindelijk een adviesvraag aangaande een delicate kwestie.

Meer info
Gratis
De onderprikkelde baby

De onderprikkelde baby

De positie van de allerjongste kinderen in de kinderopvang lijdt al jaren tot zorgelijke berichtgeving. Baby’s zouden aandacht en tijd tekortkomen, te weinig veiligheid in één-op-één zorg krijgen, langer in bed huilen dan goed is. Jonge baby’s zijn inderdaad zeer gevoelig en waarschijnlijk kwetsbaar voor de prikkelrijke omgeving in een kinderopvanggroep.

Meer info
4,95
Het daverende succes van KinderLab

Het daverende succes van KinderLab

Ze begon in 2017 in haar eentje in een leeg lokaal in Capelle Schollevaar, onder de rook van Rotterdam. Nu draait ze daar een florerend KinderLab voor kinderen tot 12 jaar én hun ouders. Marije Arnouts is sociaal werker bij Welzijn Capelle en dagelijks in de weer voor inmiddels twee KinderLabs in Capelle aan den IJssel. 

Meer info
4,95
Laat bij inspecties tegengeluid horen

Laat bij inspecties tegengeluid horen

Het lijkt logisch dat inspecties worden uitgevoerd om de pedagogische kwaliteit van de geboden kinderopvang in kaart te brengen. Door daarop te handhaven wordt de kwaliteit geborgd en kunnen ouders met een gerust hart hun kroost naar de opvang bieden. Echter, zo logisch lijkt dat in de visie van de GGD, niet te zijn.

Meer info
4,95
Landelijke Kwaliteitsmonitor: Nederlandse kinderopvang weer terug in wereldtop

Landelijke Kwaliteitsmonitor: Nederlandse kinderopvang weer terug in wereldtop

Kinderopvang is naast onderwijs de grootste pedagogische voorziening waar kinderen naartoe gaan. Hoe staat het met de kwaliteit? En hoe ziet de ontwikkeling van kwaliteit er over de jaren uit? In dit artikel gaan we in op de laatste resultaten uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang en vergelijken die met eerdere kwaliteitsmetingen.

Meer info
4,95
Leiderschap ten dienste van baby’s

Leiderschap ten dienste van baby’s

Pedagogisch medewerkers zijn op een subtiel niveau dé kwaliteitsbepalende factor in de baby- opvang. Leidinggevenden moeten deze subtiele kwaliteit kunnen ‘lezen’ en teruggeven. Alleen zo kun je deze pedagogisch medewerkers ondersteunen. Zet je leiderschap in ten dienste van baby’s.

Meer info
4,95
Oplossing voor toeslagaffaire

Oplossing voor toeslagaffaire

De Branchevereniging Kinderopvang koerst op een snelle oplossing van het toeslagendrama en de last die dit systeem van kinderopvangfinanciering veroorzaakt. Die nood is nu hoog. Maar ook het gesprek over de financieringsopties op de lange termijn moet worden gevoerd. En dat hangt weer samen met visie op de maatschappelijke rol van kinderopvang.

Meer info
4,95
Private Equity: Waterland en Onex

Private Equity: Waterland en Onex

Er is altijd veel ophef over private equity, over de deelname van (buitenlands) durfkapitaal in Nederlandse kinderopvangorganisaties. De overname van kinderopvang Partou door KidsFoundation in 2019 heeft deze discussie over de rol van investeringsmaatschappijen weer aangewakkerd. Wat wordt het beleid van de nieuwe directie en de Nederlandse en Canadese aandeelhouders?

Meer info
4,95
Raising the Future

Raising the Future

Wat betekent het om kind te zijn, nu en in de nabije toekomst? De veranderingen van nu gaan zo snel en hebben zo’n grote impact op de toekomst, dat er stevige reflectie nodig is – los van de waan van de dag. Op 19 maart organiseert KINDwijzer met het congres Raising the Future een dag om hierover met denkers, wetenschappers en schrijvers in gesprek te gaan. 

Meer info
4,95