Auteurs

Pedagogisch beleid

66 producten gevonden.
Werken in een achterstandswijk

Werken in een achterstandswijk

Aart Verschuur

Al veertig jaar doorstaat kinderdagverblijf Hummeltje in het Utrechtse Overvecht alle stormen in kinderopvang en gemeentelijk en landelijk overheidsbeleid. Ook in de verandering van Overvecht van...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2017
Ikc-vorming komt langzaam maar zeker op gang

Ikc-vorming komt langzaam maar zeker op gang

Wilma Schepers

Door ervaring wijs kiezen kinderopvang, onderwijs, speelzaalwerk en de gemeente in Utrecht ervoor om de ikc-gedachte niet van bovenaf te verspreiden. Liever ondersteunen ze de initiatieven om samen te werken in...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2017
RECENSIE Buffer, wapen of charmeoffensief?

RECENSIE Buffer, wapen of charmeoffensief?

Josette Hoex

In de kinderopvang is altijd de roep om een echt pedagogisch curriculum blijven klinken. Onder regie van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is het werkveld er twee jaar druk mee geweest. En nu is het...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03.2017
Het nieuwe pedagogisch curriculum

Het nieuwe pedagogisch curriculum

Aart Verschuur

Nederland heeft nu een pedagogisch curriculum voor jonge kinderen in de kinderopvang. Sturende academische teksten, die op elk pedagogisch deelgebied vaststellen wat wij wetenschappelijk weten over de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03.2017
Boze reacties op herverdeling vve-taart

Boze reacties op herverdeling vve-taart

Aart Verschuur

Al langer bestaat er ontevredenheid over de aanname dat uitsluitend het opleidingsniveau van ouders voldoende is om onderwijsachterstand bij kinderen in te schatten. Vanuit deze aanname daalde het aantal...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2017
Het belang van professionele identiteit

Het belang van professionele identiteit

Walter Hardenberg

Professionals binnen de kinderopvang worden overladen met nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voortkomen uit hun vak, veranderingen in de organisatie, maatschappelijke invloeden. Het is niet makkelijk je...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2017
Wetenschappers op de werkvloer

Wetenschappers op de werkvloer

Wilma Schepers

Kinderopvangorganisatie Bink en het departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht zijn een structurele samenwerking aangegaan. Het doel is tweezijdig en tweeledig: gezamenlijk doen zij...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2017
Taskforce Samenwerking Onderwijs en

Taskforce Samenwerking Onderwijs en

Aart Verschuur

In de zomer van 2016 heeft het kabinet Rutte II de taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang in het leven geroepen. De breed samengestelde werkgroep bestaat uit deskundigen uit onderwijs en kinderopvang...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2017
Hoe ga je respectvol om met kansarme gezinnen?

Hoe ga je respectvol om met kansarme gezinnen?

Nathalie van Laecke

In Vlaanderen leeft één op de zeven kinderen in armoede. In Nederland één op de negen. Dat zijn ontzettend hoge cijfers. Wat doet armoede met een gezin? En hoe kun je een verschil...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 2 2017
Begeleid bouwen aan kinderopvang

Begeleid bouwen aan kinderopvang

Aart Verschuur

Over de buurtschool in het verkiezingsprogramma van D66 is in pedagogische kringen onrust ontstaan. Met een leerrecht voor peuters vanaf 2 jaar dreigt al snel een verschoolsing van de kinderopvang. Maar dat...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 01.2017