BBMP 4 2019

BBMP 4 2019

2019

Omschrijving

THEMA: OPLEIDINGEN

BBMP 4 2019 (compleet nummer)

BBMP 4 2019 (compleet nummer)

In dit nummer:

 • Leren op hbo-niveau
 • 3F-taaltraining
 • De directieklas
 • Intervisie stimuleert
 • Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra heft zichzelf op
 • Peer-to-peerlearning
 • De Directeur > Muriëlle Springer: Van achterstand naar voorsprong
 • De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Gratis en voor niets meer kinderopvang…
 • BdKO > Eerste hulp bij verandering
 • Pact Column > Janny Reitsma en Lotte de Rooij: Leren & innoveren
 • Boeken > Clarine de Leve: Leren van topsporters
 • Wetenschap > Betsy van de Grift: Zin en onzin van gepersonaliseerd onderwijs
 • De Kantelaar > Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers: Hanny Voskuylen, projectleider integrale kindcentra gemeente Leeuwarden
 • Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden
Meer info
14,95
Intervisie stimuleert pedagogisch medewerkers

Intervisie stimuleert pedagogisch medewerkers

De pedagogisch coaches in de kinderopvang zijn met hun werk gestart, velen zoeken nog naar hoe en wat. Een goed hulpmiddel om het effect van coaching van pedagogisch medewerkers door te laten werken, is het inzetten van intervisie. Dit kan onder begeleiding van de pedagogisch coach zelf of door een externe coach/begeleider.

Meer info
4,95
Landelijk Pedagogenplatform: Dank je wel!

Landelijk Pedagogenplatform: Dank je wel!

Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra heeft zichzelf opgeheven. Taak volbracht! Maar ook: in een veranderd werkveld zijn nieuwe behoeften ontstaan. Behoeften waaraan het platform in haar huidige vorm en werkwijze niet meer tegemoet kan komen.

Meer info
4,95
Leren van en met elkaar

Leren van en met elkaar

Leren mét elkaar en ván elkaar, in plaats van naast elkaar. Dat is het idee achter peer-to-peerlearning. De kern van deze manier van leren is dat ‘lerenden’ zoekvraag en de antwoorden zelf formuleren en dat collega’s daarbij behulpzaam zijn.

Meer info
4,95
Organisatiekenmerken beïnvloeden kwaliteit opvang

Organisatiekenmerken beïnvloeden kwaliteit opvang

Kindercentra vervullen een belangrijke publieke taak in het leven van zo’n 85 procent van de kinderen onder de 4 jaar (waaronder ongeveer 20 procent VE-geïndiceerde peuters) en zo’n 20 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd. Een hoge kwaliteit kinderopvang is essentieel voor het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kinderen. Een belangrijke vraag is dan natuurlijk: wat is hoge kwaliteit? En wat draagt bij aan een hoge kwaliteit?

Meer info
4,95
Passie voor lesgeven

Passie voor lesgeven

Zelfverzekerder met ouders in gesprek gaan. Dat wenst Miranda, als zij aan de taaltraining Nederlands 3F begint. Want met een niveau-3 opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op zak, kun je je onzeker voelen in contacten met ouders. Ouders zijn terecht veeleisend en kunnen dit goed verwoorden. We spreken Jan van den Hurk, Neerlandicus en sinds enkele jaren taaltrainer Nederlands 3F bij Kans Kwadraat uit Utrecht.

Meer info
4,95
Voor MBO'ers die dóór willen

Voor MBO'ers die dóór willen

De nieuwe tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional – blijkt een schot in de roos. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als ‘hbo-niveau’. Daarmee sluit de opleiding qua niveau, inhoud en vorm precies aan waar de kinderopvang behoefte aan heeft.

Meer info
4,95