Toezien op kwaliteit

Toezien op kwaliteit

Productgroep BBMP 1 2019
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om het belang van de verschillende ‘toezichthouders’ op de kwaliteit van kinderopvang scherp te krijgen staat op het 4e BKK-wetenschapscongres in Ede in november 2018 het toezien op de kwaliteit vanuit vijf perspectieven centraal: ouders, kinderen, wet en toezicht, professionals en ondernemers.