BBMP 1 2019

BBMP 1 2019

2019

Omschrijving

THEMA: ANDERS LEREN, ANDERS ORGANISEREN

BBMP 1 2019 (compleet nummer)

BBMP 1 2019 (compleet nummer)

In dit nummer:

 • Hulptroepen voor vernieuwing
 • De zoektocht naar een flexibele inrichting
 • Flexibele dagarrangementen
 • Flexibele vakanties
 • Babyopvang bij TintelTuin
 • Fusie in Haarlem
 • Wetenschapscongres BKK
 • De Rekenmeester 
 • De Directeur 
 • Pact Column 
 • Boeken
 • Wetenschap
 • De Kantelaar
 • Signaleringen
Meer info
14,95
Blije baby's bij Tinteltuin

Blije baby's bij Tinteltuin

Kinderopvangorganisatie TintelTuin heeft ruim een jaar ervaring met ‘goede babyopvang’ en al meer dan een halfjaar gewerkt met de nieuwe bkr-ratio, die per 1 januari voor iedereen verplicht werd. De ervaringen bij TintelTuin leren ons meer over het effect van de nieuwe ratio op het welbevinden van de baby’s en over de organisatorische gevolgen.

Meer info
4,95
De zoektocht naar een flexibele inrichting

De zoektocht naar een flexibele inrichting

‘Nee Thomas, het is nu bso-tijd en dan drink je uit de rode kopjes. Als je op school zit, drink je uit de groene kopjes. Het is net als in de zandbak. Tijdens lestijd gebruik je de blauwe schepjes, tijdens de overblijf de gele, en op de bso weer de rode schepjes. Zo ingewikkeld is dat toch niet, Thomas?’

Meer info
4,95
Een uniek Nederlands experiment: Flexibele vakanties

Een uniek Nederlands experiment: Flexibele vakanties

De vakantieperiodes in het basisonderwijs zijn al sinds jaar en dag hetzelfde. Dat heeft grote gevolgen voor het gebruik van de infrastructuur van onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan lege snelwegen en overvolle vliegvelden tijdens de vakanties. Een pleidooi voor flexibele vakanties. En dan is het wel aardig om daar kindgerichte motieven bij te gebruiken.

Meer info
4,95
Grote fusie in Haarlem

Grote fusie in Haarlem

Kinderopvang Haarlem en Kinderorganisatie Spaarne (SKOS/SSP) gaan fuseren. Eerst bestuurlijk, later juridisch. Een grote fusie in Haarlem, van twee organisaties die in grootte niet sterk van elkaar afwijken en werken vanuit dezelfde visie op maatschappelijk ondernemen. Toch zijn er altijd verschillen waar je rekening mee moet houden.

Meer info
4,95
Hulptroepen voor vernieuwing

Hulptroepen voor vernieuwing

Een gezamenlijk aanbod creëren voor kinderopvang en onderwijs. Voor scholen en kinderopvangorganisaties die hier flinke stappen in willen zetten, staat de brigade Anders Leren, Anders Organiseren klaar. De brigade is een initiatief van vereniging IKOOK en het bureau voor onderwijsvernieuwing Interventures. We spreken met matchmaker Martine Maes en drie gedreven brigadiers.

Meer info
4,95
Toezien op kwaliteit

Toezien op kwaliteit

Om het belang van de verschillende ‘toezichthouders’ op de kwaliteit van kinderopvang scherp te krijgen staat op het 4e BKK-wetenschapscongres in Ede in november 2018 het toezien op de kwaliteit vanuit vijf perspectieven centraal: ouders, kinderen, wet en toezicht, professionals en ondernemers.

Meer info
4,95
Uitgaan van verschillen tussen kinderen

Uitgaan van verschillen tussen kinderen

Het loslaten van een standaardprogramma in het onderwijs brengt niet alleen de kinderen verder. Het opent ook mogelijkheden voor samenhangende voorzieningen voor kinderen. Onderwijs, welzijn, sport, kinderopvang, kunst en cultuur: het kan allemaal organisch samenvloeien als je standaardprogramma’s vaarwel zegt.

Meer info
4,95