BBMP 2 2019

BBMP 2 2019

2019

Omschrijving

THEMA: BABYOPVANG

BBMP 2 2019 (compleet nummer)

BBMP 2 2019 (compleet nummer)

Met in dit nummer:

 • IKK: BOinK blikt terug
 • Happy baby’s op de H3-groep
 • Het babybeleid bij KION
 • Betekenisvolle relaties in de babyopvang
 • Babyopvang bij Hoera kindercentra
 • Ouders als samenwerkend team
 • Wetenschap: het taalspeelhuisje
 • EN VERDER...
 • De Rekenmeester
 • De Directeur
 • bdKO
 • Pact Column 
 • Boeken 
 • De Kantelaar 
 • Signalementen
Meer info
14,95
Goed kijken en luisteren

Goed kijken en luisteren

Baby’s, onze kleine en kwetsbare medemensjes. Het kostbaarste bezit van papa’s en mama’s. Zij zouden ze het liefst nog wat langer dicht tegen zich aan willen houden. Nog even niet wegbrengen, nog niet de verantwoordelijkheid en de zorg in de handen van een ander. Toch moeten ouders aan het werk en vertrouwen ze, vaak met de nodige spanning, op onze zorg. Aan ons, de kinderopvang, de taak om deze baby’s te geven wat ze nodig hebben.

Meer info
4,95
Happy baby's op de H3-groep

Happy baby's op de H3-groep

Al enkele generaties lang houden wij de 3 R’en (rust, reinheid, regelmaat) in ere. In de kinderopvang op enig moment aangevuld met een 4e, de R van respect. Om een veilige, gezonde en stimulerende opvangomgeving voor de jongste kinderen te garanderen, zou ieder kinderdagverblijf moeten staan voor de 3 H’s: horizontaal, hecht en hoogwaardig.

Meer info
4,95
Invoering IKK: Had het ook anders gekund?

Invoering IKK: Had het ook anders gekund?

De invoering van de Wet IKK is niet zonder slag of stoot verlopen. Inzet was verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van de kinderopvang. Het resultaat is een geheel van wet- en regelgeving waarmee we de komende jaren vooruit kunnen en dat we kunnen uitbouwen. De weg van inzet naar resultaat was op zijn zachtst gezegd verwarrend.

Meer info
4,95
Ouderschap is méér dan opvoeden

Ouderschap is méér dan opvoeden

Talrijke onderzoeken laten zien dat vlak na de geboorte van een kind ouders een (tijdelijke) afname ervaren van tevredenheid en kwaliteit van de partnerrelatie. Met het preventief psycho-educatief programma OuderTeam.nu kunnen (aanstaande) ouders zich voorbereiden op een reorganisatie of herdefiniëring van hun relatie.

Meer info
4,95
Spelend Nederlands leren

Spelend Nederlands leren

Vooral voor jonge kinderen is spelen essentieel voor een goede ontwikkeling. In het nieuwe taalspeelhuis zijn spelen, bewegen én het leren van Nederlands gecombineerd. Hoogleraar Paula Fikkert legt uit wat het taalspeelhuis inhoudt en wat de wetenschappelijke onderbouwing is van spelend Nederlands leren.

Meer info
4,95
Zo ontwikkel je babybeleid

Zo ontwikkel je babybeleid

In de kinderopvang is kwaliteit een groot goed. Ouders vertrouwen dagelijks hun kinderen – hun kostbaarste en ook kwetsbaarste ‘bezit’ – aan ons toe. Er wordt door organisaties dan ook hard gewerkt aan het realiseren van de kwaliteitseisen. Hoe zijn organisaties aan de slag gegaan, wat is er veranderd in de praktijk en zijn er al effecten te zien? We ‘zoomen in’ op het babybeleid.

Meer info
4,95
Zorg voor liefde en geborgenheid

Zorg voor liefde en geborgenheid

In de kern is kinderopvang een vervanging voor liefdevolle ouderlijke zorg. De zorg voor de kwetsbare, afhankelijke baby wordt overgedragen aan mensen die (in eerste instantie) vreemden zijn voor de familie. Bepalend voor geslaagde zorg is de kwaliteit van de relatie die de pedagogisch medewerker opbouwt met het jonge kind. Daarvoor moet de kwaliteit van de eigen relaties van de pedagogisch medewerker – met zichzelf, collega’s en leidinggevenden – op orde zijn.

Meer info
4,95