KIDDO 2 2019

KIDDO 2 2019

2019

Omschrijving

​Met in dit nummer:

 • Ravotten op Buitenspeeldag
 • De eerste 1000 levensdagen
 • Een stagiair in je team
 • Kindvolgend werken met baby’s
 • Uit het werkveld
 • Op de koffie bij: mama en vrijwilliger Nejida
 • Met de kinderen naar de bibliotheek
 • Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: au, au, au, dat doet pijn!
 • Blije baby’s in aparte babygroep bij TintelTuin (NL)
 • Lokaal Loket Kinderopvang (BE)
 • Kinderboeken
 • Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: En… Actie!
 • Muziekkwartier: ontwikkelingsgericht muziek maken
 • Werken met Baby- en kindergebaren
Au, au, au, dat doet pijn (0 t/m 4 jaar)

Au, au, au, dat doet pijn (0 t/m 4 jaar)

Yaseline stopt de oortjes van de stethoscoop in haar oren en beluistert heel aandachtig de buik van haar pop. Ze speelt haar doktersrol met veel allure. 'Doet haar buik pijn?' vraagt begeleidster Bonny Meersman. Neen, schudt Yaseline. 'Oei, maar wat scheelt er dan? Doet het ergens anders pijn?' vervolgt Bonny. Wanneer kunnen kinderen benoemen wat, waar en hoeveel pijn ze hebben? Doktertje spelen met de poppen helpt hen een heel eind op weg.

Meer info
2,95
Blije baby’s bij TintelTuin: Babyopvang in een aparte babygroep (NL)

Blije baby’s bij TintelTuin: Babyopvang in een aparte babygroep (NL)

Bij Kinderopvangorganisatie TintelTuin zagen ze de nieuwe beroepskracht-kindratio van één pedagogisch medewerker op drie baby’s als een uitdaging en een kans om nu eens echt uit te zoeken wat goed is voor baby’s. Al sinds afgelopen zomer werkt de babygroep van IKC De Oceaan met de nieuwe ratio. Zijn ze tevreden met het resultaat?

Meer info
3,95
De eerste 100 dagen

De eerste 100 dagen

Investeren in een goede start: van levensbelang!

De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn bepalend voor de rest van zijn leven. Een goede start is dan ook essentieel, bepleit Tessa Roseboom in haar boek De eerste 1000 dagen. In de kinderopvang heb jij de kans om daaraan een bijdrage te leveren.

Meer info
3,95
Een stagiair in je team

Een stagiair in je team

‘Elke stagiair die in onze opvang start, brengt iets nieuws’, zegt Adriana Dobrila. ‘Voor de kinderen is het een nieuw gezicht, iemand anders dan de leden van hun vertrouwde team. En stagiairs confronteren het opvangteam met een hoop nieuwe ideeën die ze op school hebben opgepikt.’ Voor studenten is een stageplek erg belangrijk om ervaring op te doen. Maar je krijgt er als team ook heel veel van terug. KIDDO laat een stagiair, haar stagebegeleider en haar mentor reflecteren over de meerwaarde van hun samenwerking.

Meer info
3,95
En... Actie! (4 t/m 12 jaar)

En... Actie! (4 t/m 12 jaar)

Een film maken samen met de kinderen in de buitenschoolse opvang? Dat klinkt als een ambitieus plan. Maar in het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Hippo's Hof in Gent lukte dat. In de themaweek rond het kinderboek De Gruffalo mondden allerlei activiteiten uit in een prachtig resultaat: de STIBO Gruffalo-film.

Meer info
2,95
KIDDO 2 2019 (compleet nummer - Nederlandse versie)

KIDDO 2 2019 (compleet nummer - Nederlandse versie)

​Met in dit nummer:

 • Ravotten op Buitenspeeldag
 • De eerste 1000 levensdagen
 • Een stagiair in je team
 • Kindvolgend werken met baby’s
 • Uit het werkveld
 • Op de koffie bij: mama en vrijwilliger Nejida
 • Met de kinderen naar de bibliotheek
 • Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: au, au, au, dat doet pijn!
 • Blije baby’s in aparte babygroep bij TintelTuin
 • Kinderboeken
 • Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: En… Actie!
 • Muziekkwartier: ontwikkelingsgericht muziek maken
 • Werken met Baby- en kindergebaren
Meer info
9,95
KIDDO 2 2019 (compleet nummer - Vlaamse versie)

KIDDO 2 2019 (compleet nummer - Vlaamse versie)

​Met in dit nummer:

 • Ravotten op Buitenspeeldag
 • De eerste 1000 levensdagen
 • Een stagiair in je team
 • Kindvolgend werken met baby’s
 • Uit het werkveld
 • Op de koffie bij: mama en vrijwilliger Nejida
 • Met de kinderen naar de bibliotheek
 • Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: au, au, au, dat doet pijn!
 • Lokaal Loket Kinderopvang
 • Kinderboeken
 • Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: En… Actie!
 • Muziekkwartier: ontwikkelingsgericht muziek maken
 • Werken met Baby- en kindergebaren
Meer info
9,95
Kindvolgend werken met baby's: Goed kijken en passend aansluiten

Kindvolgend werken met baby's: Goed kijken en passend aansluiten

Als pedagogisch medewerker werk je niet vanuit persoonlijke belangen of in het (bedrijfs)belang van de organisatie. Je stelt het belang van het kind centraal, zoals in elk pedagogisch beleidsplan staat. Daarvoor moet je het kind heel secuur in zijn ontwikkeling volgen. Dat kindvolgend werken is niet nieuw en komt in alle pedagogische stromingen terug. Maar er bestaat niet één uitgeschreven methode die zegt hoe je dat precies moet doen. De basis: goed kijken & luisteren (sensitiviteit) en passend aansluiten (responsiviteit). Su’en Verweij, pedagoog bij het Nederlands Jeugdinstituut, geeft een introductie.

Meer info
3,95
Lokaal Loket Kinderopvang (BE)

Lokaal Loket Kinderopvang (BE)

Een geschikte kinderopvanglocatie vinden is niet voor elk gezin even makkelijk. Een Lokaal Loket Kinderopvang vereenvoudigt die zoektocht. Momenteel heeft een op de vijf gemeenten zo’n Lokaal Loket. Vanaf april 2019 voorziet Kind en Gezin subsidies voor één loket in iedere Vlaamse gemeente. Het doel is om lokaal, ingebed in stevige netwerken, verder te bouwen aan een laagdrempelige toegang tot kinderopvang, ook voor meer kwetsbare gezinnen. Maar hoe werkt zo’n Lokaal Loket in de praktijk? KIDDO vroeg aan Christine Faure, stafmedewerker kinderopvang van Kind en Gezin, hoe een Lokaal Loket Kinderopvang precies werkt.

Meer info
3,95
Ravotten op buitenspeeldag

Ravotten op buitenspeeldag

‘Laat kinderen vrij rondlopen in de buurt, op avontuur gaan en spel zoeken. In de bossen, in de vrije natuur, maar ook op openbare terreinen in de stad. Helaas laten we dat als ouders en als maatschappij steeds minder toe’, zegt Veerle Derave (VCOK). Maar kinderen hebben gewoon recht op buiten spelen. En daar geeft Buitenspeeldag een extra duw aan.

Meer info
3,95