BBMP 03.2021

BBMP 03.2021

2021

Omschrijving

DUURZAAMHEID

Aan de slag met energiebesparing

Aan de slag met energiebesparing

Financiële besparingen worden regelmatig als doel benoemd om te verduurzamen. Het is natuurlijk fijn als maatregelen zich terugverdienen en kosteneffectief zijn. Toch gaat het bij de noodzaak van verduurzaming over meer dan alleen geld. Verduurzamen doen we namelijk niet alleen voor onszelf.

Meer info
4,95
BBMP 03.2021 - complete uitgave

BBMP 03.2021 - complete uitgave

In de nieuwe BBMP

4 De Groene Agenda Kinderopvang
6 Duurzame huisvesting
8 Energiebesparing
12 Nieuwe app meet luchtkwaliteit
16 Bso Natuurfontein
18 Kinderopvang Buitenspelen
22 IVN Natuureducatie
26 Groen Cement
28 Interview met Rinda den Besten en Loes Ypma
34 Leonie Heutz neemt afscheid
36 Talentontwikkeling

EN VERDER...
11 De Rekenmeester > Ed Buitenhek
Nu investeren in bso-marketing
21 De Jurist > Martin van der Linden
Geef ouders een onderwijsbudget
33 Pact > Onno Hoorn
Een handleiding voor gemeenten
41 PPINK > Myrte van Gurp
Naar een pedagogisch paspoort
42 Boeken > Van Duuren en De Leve
De kunst van het interveniëren en
Kobus, de dwarse krab
44 Wetenschap > Pauline Slot
Bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen
en inclusie
48 Signalementen > Nieuws en publicaties
 

Meer info
14,95
Bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen en inclusie

Bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen en inclusie

Er is toenemende politieke en maatschappelijke aandacht voor de kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Dit duidt op een breed gedragen consensus over het belang van de kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. In dit artikel gaan we nader in op de pedagogische kwaliteit en het aanbod van spel en activiteiten en hoe deze bijdragen aan het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen op basis van gegevens van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.

Meer info
4,95
De natuur als basis voor duurzaamheid

De natuur als basis voor duurzaamheid

Buitenschoolse opvang Natuurfontein is een van de weinige opvangen waar kinderen altijd buiten zijn, wat het weer buiten ook doet. Met de opening van de vijfde vestiging in 2021 en bijna zeshonderd kinderen ziet Natuurfontein dat ze voldoet aan de groeiende vraag naar meer buitentijd voor kinderen. Begin 2021 is Monique uitgeroepen tot beschermvrouw Noord-Holland van stichting Groen Cement

Meer info
3,95
Duurzaamheid in de kinderopvang

Duurzaamheid in de kinderopvang

In de samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Voor de kinderopvang geldt dat zeker ook. Als relevante partner bij kindontwikkeling is het juist de kinderopvang die een goed voorbeeld moet geven en kinderen al vroeg het belang van duurzaamheid moet bijbrengen. Uiteraard geldt ook dat de sector zelf te maken heeft met regelgeving die investeringen in duurzaamheid vereisen. Mede daarom is in samenwerking met het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang De Groene agenda Kinderopvang ontwikkeld.

Meer info
4,95
Duurzame huisvesting. Van vaag gevoel naar praktisch resultaat

Duurzame huisvesting. Van vaag gevoel naar praktisch resultaat

Juist daar waar kinderen worden begeleid naar hun toekomst in een steeds veranderende wereld, is het niet meer dan logisch om door een duurzame bril naar die wereld te kijken en daarnaar te handelen. Duurzaamheid dient in de volle breedte onderdeel van ons doen en laten te worden, huisvesting is daar onderdeel van. Romy Schneider neemt je mee in haar blog: hoe kom je tot duurzame huisvesting?

Meer info
4,95
Duurzame kinderopvang in Oldenzaal

Duurzame kinderopvang in Oldenzaal

In al die jaren dat ik meedraai in de kinderopvang heb ik voor mezelf een beeld gevormd van hoe kinderopvang zou moeten zijn. Ik ben Esther Putter, en werk al sinds 1994 in de kinderopvang, ben de vrouw van Martijn en moeder van Wietse (14 jaar) en Boukje (10 jaar). 

Meer info
4,95
Ed Buitenhek (de rekenmeester): Nu investeren in bso-marketing

Ed Buitenhek (de rekenmeester): Nu investeren in bso-marketing

Als ik dit schrijf, kondigt het kabinet aan dat er eindelijk een einde komt aan de sluiting van de bso’s. Dat is niet alleen goed nieuws voor ouders en schoolgaande kinderen. Ook ondernemers keken al langere tijd reikhalzend uit naar de heropening. De buitenschoolse opvang is ruim twee maanden langer dicht geweest dan de dagopvang, en dat lijkt sporen na te laten

Meer info
Gratis
Een groene revolutie in de kinderopvang

Een groene revolutie in de kinderopvang

Groen is gezond. Lekker buiten spelen in de natuur heeft tal van voordelen voor jonge kinderen. Ze worden er blij van en hun motoriek gaat erop vooruit, maar daarnaast is het ook goed voor de creativiteit en de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. IVN Natuureducatie heeft zichzelf daarom als missie gesteld om de kinderopvang in Nederland zo veel mogelijk te vergroenen.

Meer info
4,95
Groepsstabiliteit als kwaliteitscriterium

Groepsstabiliteit als kwaliteitscriterium

Wanneer krijg je de kans om uitgebreid te praten met iemand die bijna 40 jaar in het kinderopvangvak heeft gezeten? Iemand die alle ontwikkelingen heeft meegemaakt sinds de start van de professionele kinderopvang en hierin zelfs een voortrekkersrol heeft vervuld? Leonie Heutz nam op 1 februari afscheid als manager pedagogiek & kwaliteit bij Humankind.

Meer info
4,95
Handige app meet luchtkwaliteit

Handige app meet luchtkwaliteit

De Covid-19 pandemie maakt duidelijk hoe belangrijk het is om goede ventilatievoorzieningen te hebben, ook in de kinderopvang. Daarnaast heeft een goede luchtkwaliteit een positief effect op de gezondheid van kinderen en medewerkers. Reden genoeg dus om hiermee aan de slag te gaan.

Meer info
4,95
Interprofessionele teams hebben de toekomst

Interprofessionele teams hebben de toekomst

Rinda den Besten, scheidend voorzitter van de PO-Raad, en Loes Ypma, net aangetreden als voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Ze kennen elkaar goed, hun paden blijven elkaar kruisen. Rinda was wethouder in de gemeente Utrecht, Loes in Woerden. Samen gaan zij in gesprek over kinderopvang en onderwijs. 

Meer info
4,95
Netwerk voor groene kinderopvang

Netwerk voor groene kinderopvang

Groen Cement is een netwerk van mensen die ervaring, kennis en vaardigheden verbinden om groene kinderopvang praktisch en haalbaar te maken, zowel in de stad als op het platteland. Groen Cement helpt, door samen met organisaties kleine of juist grote stappen te zetten. 

Meer info
4,95
Recht in de kinderopvang (Martin van der Linden): Geef ouders een onderwijsbudget

Recht in de kinderopvang (Martin van der Linden): Geef ouders een onderwijsbudget

Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2021’ klapt in mijn mailbox. Ik lees en schrik me rot: 73 procent van de leerlingen in het basisonderwijs haalt het fundamentele niveau bij schrijven, slechts 28 procent het streefniveau. Voor rekenen zijn deze cijfers respectievelijk 82 procent en 33 procent. 

Meer info
Gratis
Talentontwikkeling, een ander woord voor brede ontwikkelingsstimulering

Talentontwikkeling, een ander woord voor brede ontwikkelingsstimulering

Was Mozart een wonderkind geweest als zijn vader timmerman was geweest? Dat zullen we nooit weten. Uitzonderlijke begaafdheid komt in elk geval bijna nooit vanzelf tot ontwikkeling. Hoe is dat voor al die kinderen in onze kinderopvang, met hun kleine en grote talenten? Die kunnen we alleen tot ontwikkeling laten komen als we inzetten op brede ontwikkelingsstimulering voor alle kinderen.

Meer info
4,95