Recht in de kinderopvang (Martin van der Linden): Geef ouders een onderwijsbudget

Recht in de kinderopvang (Martin van der Linden): Geef ouders een onderwijsbudget

Productgroep BBMP 03.2021
Gratis

Omschrijving

Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2021’ klapt in mijn mailbox. Ik lees en schrik me rot: 73 procent van de leerlingen in het basisonderwijs haalt het fundamentele niveau bij schrijven, slechts 28 procent het streefniveau. Voor rekenen zijn deze cijfers respectievelijk 82 procent en 33 procent.