Auteurs

Onderzoek

54 producten gevonden.
Aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang

Aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang

Intensieve samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang wordt in toenemende mate noodzakelijk geacht om kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te kunnen bieden. Ondanks alle maatschappelijke aandacht...
Meer info
Gratis
Naar een stabiel stelsel van kinderopvang (seo economisch onderzoek)

Naar een stabiel stelsel van kinderopvang (seo economisch onderzoek)

Het Nederlandse kinderopvangstelsel kent drie problemen: kinderen van niet-werkende ouders hebben minder toegang tot gesubsidieerde opvang dan kinderen van werkende ouders, de overgang van de kinderopvang...
Meer info
Gratis
Leadership for quality early childhood education and care | READ online

Leadership for quality early childhood education and care | READ online

Anne L. Douglass

OECD EDUCATION WORKING PAPERS SERIES OECD Working Papers should not be reported as representing the official views of the OECD or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed herein...
Meer info
Gratis
Exploring childcare spaces

Exploring childcare spaces

Ine van Liempd

Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare Uit de Nederlandse samenvatting: Een jong kind dat voor de eerste keer in een kinderdagverblijf komt, belandt in een...
Meer info
Gratis
Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang: Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken?

Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang: Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken?

Dietlinde Willockx Leen Dom

Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken? Daarop is meer dan één antwoord te geven. Het project ‘Spreekkansen in de buitenschoolse opvang’ werd onlangs...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 4 2017
Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’

Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’

Joyce Blauwhoff

Kinderen hebben vrouwen én mannen nodig voor hun opvoeding. Mannen hebben een pedagogisch toegevoegde waarde, ook in de kinderopvang. Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 4 2017
Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Martine Broekhuizen

Hoe belangrijk is het dat kinderen opgroeien in een vertrouwde omgeving waarin zij op vanzelfsprekende wijze kennismaken met kinderen met een andere huidskleur of met een andere culturele achtergrond en met...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06.2016
De resultaten van het pre-COOL onderzoek

De resultaten van het pre-COOL onderzoek

Saskia van Schaik Paul Leseman Annemiek Veen

Al sinds de formele introductie van de vve is de effectiviteit van de vve-programma’s in twijfel getrokken. De argumenten vóór vve werden gezocht in internationaal onderzoek waarvan de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Anje Ros Rachel Verheijen-Tiemstra

Het succes van een kindcentrum staat of valt met de inhoudelijke samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zijn zij daarop toegerust? En, wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? In een...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2016
Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang

Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang

Aart Verschuur

In opdracht van de leden van de brancheorganisatie bracht Team Toekomst de ontwikkelingen rondom de kinderopvang in kaart en onderzocht de innovatiekracht van de kinderopvangbranche. Het stevige eindrapport...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06.2015