Opbrengsten proeftuin beroepsbeeld medewerkers IKC

Opbrengsten proeftuin beroepsbeeld medewerkers IKC

Gratis

Omschrijving

Eind 2019 is het Beroepsbeeld Medewerkers Integraal Kindcentrum (IKC) gelanceerd. Dit beroepsbeeld is door PACT voor Kindcentra ontwikkeld samen met een brede groep professionals en opleiders. Dit beroepsbeeld geeft een breed overzicht van de rollen en taken die medewerkers in een kindcentrum uitvoeren en geeft mogelijke loopbaanpaden weer. Het beroepsbeeld geeft niet alleen richting aan mogelijke loopbaanpaden, maar ook aan de interne professionalisering van een kindcentrum, het strategisch HRM-beleid en het inrichten van opleidingen.

Medewerkers van een IKC werken integraal, inclusief en interprofessioneel en geven invulling aan een gevarieerd palet aan rollen, taken en functies. Dit betekent dat medewerkers, veel meer dan in de reguliere kinderopvang, basisonderwijs en (jeugd)zorg1 , hun loopbaan flexibel kunnen invullen. Zij kunnen kiezen voor verbreding of verdieping en daarbij verschillende rollen, taken en domeinen combineren. PACT voor Kindcentra maakte ook een infographic en dialoogkaarten van het beroepsbeeld.