Auteurs

Onderzoek

70 producten gevonden.
Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Martine Broekhuizen

Hoe belangrijk is het dat kinderen opgroeien in een vertrouwde omgeving waarin zij op vanzelfsprekende wijze kennismaken met kinderen met een andere huidskleur of met een andere culturele achtergrond en met...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06.2016
De resultaten van het pre-COOL onderzoek

De resultaten van het pre-COOL onderzoek

Saskia van Schaik Paul Leseman Annemiek Veen

Al sinds de formele introductie van de vve is de effectiviteit van de vve-programma’s in twijfel getrokken. De argumenten vóór vve werden gezocht in internationaal onderzoek waarvan de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05.2016
Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Anje Ros Rachel Verheijen-Tiemstra

Het succes van een kindcentrum staat of valt met de inhoudelijke samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zijn zij daarop toegerust? En, wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? In een...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2016
Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang

Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang

Aart Verschuur

In opdracht van de leden van de brancheorganisatie bracht Team Toekomst de ontwikkelingen rondom de kinderopvang in kaart en onderzocht de innovatiekracht van de kinderopvangbranche. Het stevige eindrapport...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06.2015
Wetenschap - Spel als krachtige leermethode

Wetenschap - Spel als krachtige leermethode

Dieuwke Hovinga Elise Peters

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van de Hogeschool Leiden onderzoekt de betekenis en het belang van natuur voor kinderen, en de wijze waarop natuur als pedagogische ruimte een plaats kan hebben in...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2016
Gelijk goed van start met OnsOnderwijs2032

Gelijk goed van start met OnsOnderwijs2032

Wilma Schepers

Kinderopvang en onderwijs werken meer en meer in elkaars verlengde. De educatieve betekenis van kinderopvang – naast de arbeidsmarktinstrumentele functie van ‘opvang’ – ontmoet steeds...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2016
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen

Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen

Annika de Haan

Voor haar proefschrift ‘Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen’ heeft Annika de Haan de effecten van twee factoren van voor- en vroegschoolse educatie (vve) op de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 01.2016
Nadenken over ongeschreven regels

Nadenken over ongeschreven regels

Naomi Geens

Elke dag werken met kinderen betekent automatisch ook werken met gezinnen. Opvangorganisaties die daar sterk op inzetten, hebben onder meer oog voor ‘ontmoeting’ tussen ouders. Waarom doe je dat? En...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 4 2016
OpStap naar 2024

OpStap naar 2024

Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12? In dit boek presenteert Kinderopvang Humanitas bouwstenen voor de optimalisering van het opvoed-, ontwikkel- en...
Meer info
9,95
Your Image of the Child: Where Teaching Begins

Your Image of the Child: Where Teaching Begins

Loris Malaguzzi

There are hundreds of different images of the child. Each one of you has inside yourself an image of the child that directs you as you begin to relate to a child. This theory within you pushes you to behave in...
Meer info
Gratis