Auteurs

Geschiedenis

17 producten gevonden.
Crèche: goed voor u, goed voor uw kind

Crèche: goed voor u, goed voor uw kind

Het Stedelijk Initiatiefkomitee voor de Kinderopvang (SIK) werd opgericht in 1978 door Amsterdamse ouders en werkers in kindercentra, om aandacht te vragen voor het enorme tekort aan kindcentra en om...
Meer info
Gratis
Een terugblik op 40 jaar werken in de kinderopvang

Een terugblik op 40 jaar werken in de kinderopvang

Jan Peeters

Jan Peeters, directeur van VBJK en eerste hoofdredacteur van KIDDO, neemt afscheid. Een terugblik op 40 jaar werken in de kinderopvang.

Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 3 2018
Femina Muller (1826-1909), pionier van de kindercrèche

Femina Muller (1826-1909), pionier van de kindercrèche

Dr. Maarten van der Linde

Femina Muller kwam uit een familie waar het parool gold: woeker met je talenten, pak je kansen en maak je verdienstelijk voor de samenleving. Sinds vorig jaar is er zelfs een Hyvespagina met de naam...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 92 - 2010
Professionele opvang gevraagd : geschiedenis van de kinderopvang tot 2005

Professionele opvang gevraagd : geschiedenis van de kinderopvang tot 2005

Aart Verschuur

Dit boek gaat over de roerige geschiedenis van de Nederlandse kinderopvang in de periode 1980 – 2005. Het is als volgt opgebouwd: in de  Prelude beschrijft kinderopvangcoryfee Lily Clerkx de...
Meer info
3,90
Review Of Services For Young Children in The European Union 1990-1995

Review Of Services For Young Children in The European Union 1990-1995

This is the third review of services for young children in the European Union (EU) undertaken by the EC Childcare Network. It covers services providing care, education and recreation for children aged 0-1 0...
Meer info
Gratis
De toekomst van de kinderopvang

De toekomst van de kinderopvang

Het rapport dat voor u ligt, bevat een aantal voor het werkveld kinderopvang belangrijk geachte maatschappelijke trends. Deze trendstudie maakt onderdeel uit van het project 'Stand van zaken studie...
Meer info
Gratis
De toekomst van de kinderopvang (deelrapport)

De toekomst van de kinderopvang (deelrapport)

Het rapport dat voor u ligt, bevat een aantal voor het werkveld kinderopvang belangrijk geachte maatschappelijke trends. Deze trendstudie maakt onderdeel uit van het project 'Stand van zaken studie...
Meer info
Gratis
Jeugd en Samenleving

Jeugd en Samenleving

Samen met het Tijdschrift voor de Sociale Sector organiseert de redactie van Jeugd en samenleving op 25 april een congres over ‘Wie is de jeugd de baas?’, jeugd en politiek in de jaren negentig. In...
Meer info
Gratis
Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Liebeth Pot

Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van de in opdracht van de EEC-Commissie 'Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen' opgestelde inventarisatie over kinderopvang en emancipatie in Nederland.'...
Meer info
Gratis
Kinderopvang van verleden tot heden

Kinderopvang van verleden tot heden

Hoort moeder, hoort u les  ’t is niet genoeg te baren  Het kind is u beslacht  tot aan de seven jaren. Een die haar kinders baert  is moeder voor een deel,  Maar die haar...
Meer info
Gratis