Auteurs

Geschiedenis

26 producten gevonden.
Creches In Club-En Buurthuiswerk In Een Vroege Periode

Creches In Club-En Buurthuiswerk In Een Vroege Periode

Peter de Wit

Deze skriptie is het resultaat van de onderzoekswerkzaamheden, die ik verricht heb in het het kader van een stage bij het Krecheprojekt van het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, onder...
Meer info
Gratis
De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

Rob Luckerhof

De centrale probleemstelling van dit tweede deel luidt: "Welke was de ontwikkeling van de Amsterdamse Vereniging van 1945-1970?" Subprobleemstellingen zijn: 1.  Wat is het doel van de...
Meer info
Gratis
De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

Marieke Kramer

De centrale probleemstelling van dit deel luidt: "Welke was de ont­ wikkeling van de Vereniging tot Verbetering der Kleine-Kinderbewaar- plaatsen te Amsterdam (later geheten: Amsterdamsche Vereeniging...
Meer info
Gratis
Kreche-Projekt

Kreche-Projekt

In deze scriptie kómen de resultaten van een onderzoek aan de orde.,: dat is uitgevoerd in het .kader van het "research-project" rond het verschijnsel Crèche dat op deze...
Meer info
Gratis
Nabeschouwing

Nabeschouwing

Inleiding Nabeschouwen en vooruitzien. Dat is wat de onafhankelijke Com­ missie Kwaliteit Kinderopvang in dit slotadvies doet. De Commissie rondt haar werkzaamheden na de haar door de minister van Wel­...
Meer info
Gratis
De maatschappelijke positie van tekort aan de vrouw en het kinderdagverblijven

De maatschappelijke positie van tekort aan de vrouw en het kinderdagverblijven

P.W. Bouwhuijzen

Waarom dit onderzoek? Hoewel tot voor kort in de publiciteitsmedia in alle talen gezwegen werd over het bestaan van kinderdagverblijven telt Nederland wel degelijk een aantal van deze instituten. De laatste...
Meer info
Gratis