De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

Rob Luckerhof | 1977
Gratis

Omschrijving

De centrale probleemstelling van dit tweede deel luidt: "Welke was de ontwikkeling van de Amsterdamse Vereniging van 1945-1970?"

Subprobleemstellingen zijn:
1.  Wat is het doel van de Amsterdamse Vereniging; treden er ver­ anderingen in de doelstelling op; welke?
2.   Door wie wordt de Amsterdamse Vereniging in stand gehouden? Is er sprake van veranderingen in  de aard van de samenstelling van het bestuur?
3.   Voor wie wordt de Amsterdamse Vereniging in stand gehouden; wie zijn de gebruikers? Is er sprake van veranderingen in het opnamebeleid ten op­ zichte van ouders en kinderen? Zijn er veranderingen merkbaar in het aanbod van kinderen?