Auteurs

Geschiedenis

22 producten gevonden.
Uit en thuis

Uit en thuis

Elly Singer

De kinderopvang in Nederland is flink in beweging. Het aantal kinderdagverblijven groeit dankzij het recente stimuleringsbeleid van de overheid. Zo kunnen meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces. De...
Meer info
Gratis
Jeugd en Samenleving

Jeugd en Samenleving

Samen met het Tijdschrift voor de Sociale Sector organiseert de redactie van Jeugd en samenleving op 25 april een congres over ‘Wie is de jeugd de baas?’, jeugd en politiek in de jaren negentig. In...
Meer info
Gratis
Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen [1988]

Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen [1988]

Liesbeth Pot

In het voorjaar van 1984 bracht een vijftiental organisaties, verenigd in het Landelijk Platform Kinderopvang een documentatie- en studiemap uit onder de titel: Kinderopvang...
Meer info
Gratis
Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Liebeth Pot

Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van de in opdracht van de EEC-Commissie 'Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen' opgestelde inventarisatie over kinderopvang en emancipatie in Nederland.'...
Meer info
Gratis
Kinderopvang van verleden tot heden

Kinderopvang van verleden tot heden

Hoort moeder, hoort u les  ’t is niet genoeg te baren  Het kind is u beslacht  tot aan de seven jaren. Een die haar kinders baert  is moeder voor een deel,  Maar die haar...
Meer info
Gratis
Van bewaarplaats tot kinderdagverblijf

Van bewaarplaats tot kinderdagverblijf

Lily van Rijswijck-Clerkx

Toen we zochten naar dagverblijven in Nederland ten tijde van de opkomst van de speelzaalbeweging keken we allereerst naar de Centrale Vereniging. Deze vereniging die voluit heette "Centrale Vereniging...
Meer info
Gratis
Creches In Club-En Buurthuiswerk In Een Vroege Periode

Creches In Club-En Buurthuiswerk In Een Vroege Periode

Peter de Wit

Deze skriptie is het resultaat van de onderzoekswerkzaamheden, die ik verricht heb in het het kader van een stage bij het Krecheprojekt van het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, onder...
Meer info
Gratis
De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

Rob Luckerhof

De centrale probleemstelling van dit tweede deel luidt: "Welke was de ontwikkeling van de Amsterdamse Vereniging van 1945-1970?" Subprobleemstellingen zijn: 1.  Wat is het doel van de...
Meer info
Gratis
De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

Marieke Kramer

De centrale probleemstelling van dit deel luidt: "Welke was de ont­ wikkeling van de Vereniging tot Verbetering der Kleine-Kinderbewaar- plaatsen te Amsterdam (later geheten: Amsterdamsche Vereeniging...
Meer info
Gratis
Kreche-Projekt

Kreche-Projekt

In deze scriptie kómen de resultaten van een onderzoek aan de orde.,: dat is uitgevoerd in het .kader van het "research-project" rond het verschijnsel Crèche dat op deze...
Meer info
Gratis