Mama komt je straks weer halen - gezinsopvoeding en kinderopvang

Mama komt je straks weer halen - gezinsopvoeding en kinderopvang

Gratis

Omschrijving

In dit boek beschrijven we hoe werkende vrouwen gezinsopvoeding en opvang combineren. Onze bron van informatie waren vrouwen die gebruik maakten van verschillende vormen van kinderopvang, 
variërend van kinderdagverblijf, gastouder, ruilouder, tot een oppas thuis. Voor onze interviews kozen we vrouwen met een gezin, omdat we nieuwsgierig waren naar het moderne gezinsleven. In de gesprek­ken beperkten we ons tot moeders, omdat uit onderzoekingen blijkt dat vrouwen over het algemeen de bedenkers en organisatoren van de opvoeding zijn. Zij hebben vaker dan mannen expliciete ideeën over de opvoeding van hun kinderen, en ze zijn ook meestal de per­ sonen die de verantwoordelijkheid dragen. We vroegen naar hun overwegingen bij de keuze van de kinderopvang. Waarom geven sommige vrouwen de voorkeur aan een oppas, en waarom prefereert een ander het kinderdagverblijP Als de keuze eenmaal vastligt, hoe gaat het dan verder? Hoe gaat het toe in een kindercentrum? Is er sprake van afstemming tussen de opvoeding thuis en de opvoeding buitenshuis? Welke relaties hebben vrouwen met de vervangende opvoeders van him kinderen? En is dat wel de manier waarop vrou­wen de opvoeding van hun kinderen willen organiseren?
Al deze vragen zullen we in de volgende hoofdstukken aan de orde laten komen. We eindigen met onze ideeën over hoe de kinderopvang zich verder zou moeten ontwikkelen.

INHOUDSOPGAVE

1.  MODERN OUDERSCHAP II
Feministische protesten - Ondanks alles toch het gezin - De keuze voor een tussenvorm - De eenzijdige overheidshulp - Opvoeden met anderen

2.  WERKENDE MOEDERS 27
Moederschap is een van haar taken - Een andere kijk op kinderen - Werelden die elkaar aanvullen

3.               GEDEELDE OPVOEDING 37
Kinderopvang als oplossing - Kwaliteit vraagt om kwantiteit - Tegenstrijdige belangen

4.   WIE DE WIEG SCHOMMELT, BEWEEGT DE WERELD 49 
Wie voedt er op? - Enkele begrippen uit de ontwikkelingspsychologie - De rol van de leidster- Verwachting van de ouders - Opvang of opvoeding?

5.               KINDEROPVANG OP MAAT 67
De oppas - Ruilouders - Gastouders - De oudercrèche - De particuliere crèche - Het kinderdagverblijf - Bedrijfsopvang - De laatste ontwikkelingen

6.    FLEXIBILITEIT EN VARIËTEIT: WAAR MOET HET NAAR TOE? 91
Babyopvang een probleem apart - Behoefte aan flexibiliteit - Verschillende mogelijkheden - Kwaliteit: een rekbaar begrip -


Ten slotte: de grote discrepantie

LITERATUUR IO7