Femina Muller (1826-1909), pionier van de kindercrèche

Femina Muller (1826-1909), pionier van de kindercrèche

Productgroep Sozio 92 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Femina Muller kwam uit een familie waar het parool gold: woeker met je talenten, pak je kansen en maak je verdienstelijk voor de samenleving. Sinds vorig jaar is er zelfs een Hyvespagina met de naam van deze sociaal werker uit het eerste uur.

Femina is opgetogen als Betsy Perk in 1871 de vrouwenvereniging ‘Arbeid Adelt’ opricht. Hier kunnen vrouwen uit de vaak verarmde middenklasse handwerkproducten verkopen en daarmee een eigen inkomen verwerven. Zelf heeft zij uit haar werk nooit een eigen inkomen genoten. Na de dood van haar vader krijgt zij een toelage van haar broers. Femina leeft mee met haar tijd en ze is vast trots geweest op haar nicht Marie Muller-Lulofs die in 1899 de eerste School voor Maatschappelijk Werk sticht. Tot op hoge leeftijd blijft Femina actief en helder van geest. Als zij 81 is schrijft ze haar herinneringen op. Femina Muller is van haar achttiende tot eenentachtigste actief: ze vervaardigt kleren, werft fondsen, legt contacten, organiseert feesten, schrijft artikelen, sticht crèches, bestuurt instellingen. Een heldin van haar tijd. Ze overlijdt op 15 april 1909, 82 jaar oud.