De toekomst van de kinderopvang

De toekomst van de kinderopvang

1995 | NIZW
Gratis

Omschrijving

Het rapport dat voor u ligt, bevat een aantal voor het werkveld kinderopvang belangrijk geachte maatschappelijke trends. Deze trendstudie maakt onderdeel uit van het project 'Stand van zaken studie kinderopvang', een door medewerkers van het programma kinderopvang van de sector Jeugd in 1994 gestart project. Doel van het project is enerzijds het evalueren en bevorderen van de implementatie van de tot nog toe gerealiseerde werkontwikkelingsactiviteiten; anderzijds om een stevige basis te creëren voor nieuwe projecten die in de nabije toekomst (gedurende een periode van ongeveer 4 jaar) worden opgestart.

In de 'Stand van zaken studie' is daartoe bij een steekproef van kindercentra nagegaan, hoe de door het NIZW ontwikkelde produkten worden gebruikt en beoordeeld. Tevens is aan zowel steunfunctie-organisaties als aan een aantal directe gebruikers (instellingen voor kinderopvang) gevraagd, welke lacunes zij in de bestaande produkten zien en aan wat voor soort produkten over welke (deel)onderwerpen zij de komende jaren behoefte denken te hebben.

Over het resultaat van deze inventarisaties is een afzonderlijk, intern rapport verschenen, dat geïnteresseerden op aanvraag kunnen bestellen. De voorliggende trendstudie wordt uitgebracht als een externe publikatie. Beide rapporten zijn richtinggevend voor toekomstige werkontwikkelingsactiviteiten. De trendstudie vormt tevens de basis voor een door het NIZW en het Tijdschrift 'Jeugd en Samenleving' te houden studiedag in het najaar van 1995. Op die dag zal met genodigden uit diverse betrokken partijen gediscussieerd worden over de toekomst van de kinderopvang in Nederland.