Professionele opvang gevraagd : geschiedenis van de kinderopvang tot 2005

Professionele opvang gevraagd : geschiedenis van de kinderopvang tot 2005

3,90
Abonneeprijs: € 3,12

Omschrijving

Dit boek gaat over de roerige geschiedenis van de Nederlandse kinderopvang in de periode 1980 – 2005.

Het is als volgt opgebouwd: in de  Prelude beschrijft kinderopvangcoryfee Lily Clerkx de ontwikkelingen van de kinderopvang tot in de jaren zeventig. Dit hoofdstuk is eerder verschenen in haar beroemde boek Lieve Oppas Gevraagd uit 1987, en is aangevuld met enkele sfeerschetsen.

Het hoofdstuk Kinderopvang en de politiek valt in vier delen uiteen. Om de stormachtige jaren tachtig zo goed mogelijk te beschrijven, worden de verschillende rollen van de landelijke politiek, de gemeenten en de initiatieven vanuit het bedrijfsleven beschreven in drie aparte hoofdstukken. In de jaren negentig komen deze verschillende rollen bij elkaar, om uiteindelijk uit te monden in de Wet  kinderopvang. 

Deze  ontwikkeling  wordt  beschreven  in  het  deel  Grande Finale, van stimulering naar eigen wet. Het hoofdstuk Kinderopvang, niet alleen kinderdagverblijven gaat dieper in op de specifieke ontwikkelingen van ‘andere’ vormen van kinderopvang: de peuterspeelzalen, de buitenschoolse opvang en de opvang bij gastouders. Professionalisering is een verzamelnaam voor tal van ‘aanpalende’ ontwikkelingen binnen de kinderopvang. In dit hoofdstuk worden onder meer behandeld de ontwikkelingen in het pedagogisch denken, de rechtspositie van leidsters, opleidingen, de controle op de kwaliteit, de volwassenwording van de werkgeversverenigingen en de positie van de ouders. Tot slot telt het boek een aantal beschrijvingen van kinderopvangorganisaties en als ‘toetje’ een interview met Guus Permentier van het Haagse DAK over de toekomst van de kinderopvang.