Auteurs

15 producten gevonden.
Professioneel welbevinden in de kinderopvang

Professioneel welbevinden in de kinderopvang

Bodine Romijn Pauline Slot Paul Leseman

Het is alom bekend dat de werkdruk in de sector hoog is. Het ziekteverzuim is substantieel en met regelmaat verschijnen artikelen over de uitstroom van pedagogisch medewerkers naar banen buiten de sector. Goed...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld

Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld

Merel Breedeveld IJsbrand Jepma Paul Leseman Paulien Muller Bodine Romijn Pauline Slot

Sinds 2017 wordt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland jaarlijks in beeld gebracht door een consortium van de Universiteit Utrecht en...
Meer info
Gratis
Spelinloop: belangrijke schakel in het aanbod

Spelinloop: belangrijke schakel in het aanbod

Paul Leseman Pauline Slot

Om kansengelijkheid van kinderen te bevorderen, biedt de gemeente Amsterdam spelinlopen aan waar ouders met jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten. De spelinloop is een laagdrempelige en preventieve vorm van...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06 2023
Verschillen in kwaliteit Een typologische verkenning van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

Verschillen in kwaliteit Een typologische verkenning van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

IJsbrand Jepma Paul Leseman Paulien Muller Bodine Romijn Pauline Slot

In dit rapport zijn in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verdiepende analyses gedaan op de reeds verzamelde onderzoeksgegevens van de Landelijke Kwaliteitsmonitor...
Meer info
Gratis
De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld

De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld

Ruben Fukkink Pauline Slot

De aansluiting tussen kinderopvang in de voorschoolse periode en de start van de basisschool is verschillend vorm gegeven in diverse landen. Nederland kent een ‘split system’, maar op enkele plekken...
Meer info
Gratis
Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

IJsbrand Jepma Paul Leseman Paulien Muller Bodine Romijn Pauline Slot

Gemiddeld genomen is de kwaliteit van de gastouderopvang op orde is, maar er zijn grote uitschieters zowel naar boven als naar beneden. Verder lijken niet alle gastouderbureaus hun begeleidende taak voldoende...
Meer info
Gratis
De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld

De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld

Ruben Fukkink Pauline Slot Merel Breedeveld Loes Leistra

De aansluiting tussen kinderopvang in de voorschoolse periode en de start van de basisschool is verschillend vorm gegeven in diverse landen. Nederland kent een ‘split system’, maar op enkele plekken...
Meer info
Gratis
Effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen

Effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen

Paul Leseman Pauline Slot Thomas van Huizen

Vroeg beginnen met babyopvang, maar niet al te intensief, doet baby’s geen schade. Mits de kwaliteit van de kinderopvang gegarandeerd hoog is. Iets oudere kinderen hebben door kinderopvang een betere...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 06.2022
Wetenschap. De bso- podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid

Wetenschap. De bso- podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid

IJsbrand Jepma Pauline Slot

Onderzoek naar de pedagogische visie en profilering, en de kwaliteit van het aanbod op de buitenschoolse opvang is nog relatief beperkt. Om bij te dragen aan de discussie over de meerwaarde van de bso is vanuit...
Meer info
3,95
Onderdeel van BBMP 03.2022
Wetenschap. Monitoring kwaliteit: leren van andere landen

Wetenschap. Monitoring kwaliteit: leren van andere landen

Pauline Slot

Steeds meer organisaties willen inzicht in de kwaliteit die ze bieden en hoe ze hun kwaliteit verder kunnen verbeteren. Een hoge kwaliteit draagt bij aan het welbevinden van kinderen en aan een gunstige...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 5 2021