Professioneel welbevinden in de kinderopvang

Professioneel welbevinden in de kinderopvang

Productgroep BBMP 03 2024
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het is alom bekend dat de werkdruk in de sector hoog is. Het ziekteverzuim is substantieel en met regelmaat verschijnen artikelen over de uitstroom van pedagogisch medewerkers naar banen buiten de sector. Goed om daarom eens stil te staan bij het welbevinden van onze mensen. Want tevreden medewerkers zijn onmisbaar.