Auteurs

12 producten gevonden.
Personalia

Personalia

Personalia

Meer info
3,95
Literatuur

Literatuur

Literatuur

Meer info
3,95
Deel 8 - Marketing en communicatie

Deel 8 - Marketing en communicatie

De afgelopen tien jaar heeft in kinderopvang een enorme groei in vraag en aanbod plaatsgevonden. De vraag naar opvangplekken was echter veel groter dan het aanbod. Er waren wachtlijsten en...
Meer info
3,95
Deel 7 - Dienstverlening en ouders

Deel 7 - Dienstverlening en ouders

De positie van ouders Inspraak van ouders is niet meer weg te denken uit de kinderopvang. De verdere professionalisering van de sector maakt dat invloed en medezeggenschap van maar vooral partnerschap met...
Meer info
3,95
Deel 6 - Samenwerking in de praktijk

Deel 6 - Samenwerking in de praktijk

In het eerste decennium van de 21e eeuw heeft de kinderopvang een aantal ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. De belangrijkste daarvan was uiteraard de introductie van de Wet kinderopvang. In andere...
Meer info
3,95
Deel 5 - Wet- en regelgevingdeel

Deel 5 - Wet- en regelgevingdeel

De kinderopvang is in beweging. Die beweging leidt ongetwijfeld tot aanpassingen in de wet- en regelgeving die geldt voor de kinderopvang. Misschien zijn er, als u dit boek leest, inmiddels concrete plannen om...
Meer info
3,95
Deel 4 - Personeel en Organisatie

Deel 4 - Personeel en Organisatie

Over personeelsmanagement en wat je daar allemaal onder kunt verstaan zijn boeken vol geschreven. Het gaat over de inzet van medewerkers om de doelstelling van de organisatie te realiseren, maar ook over...
Meer info
3,95
Deel 3 - Instrumenten

Deel 3 - Instrumenten

Het aantal vierkante meters in de groepsruimte is in overeenstemming met het convenant kwaliteit kinderopvang. Er zijn voldoende pedagogisch medewerkers per groep. Van deze medewerkers is een geldig diploma en...
Meer info
3,95
Deel 2 - Toezicht, Sturing en Bestuur

Deel 2 - Toezicht, Sturing en Bestuur

Verreweg de meeste aanbieders in de sector – de gastouderopvang buiten beschouwing gelaten – kennen de stichting, de eenmanszaak of de bv als rechtsvorm. Dan zijn er nog aanbieders die onderdeel...
Meer info
3,95
Deel 1 - Kinderopvang

Deel 1 - Kinderopvang

De geschiedenis van de professionele kinderopvang in Nederland gaat terug tot halverwege de 19e eeuw en begint niet zoals velen denken bij de feministische golven in de jaren zestig en zeventig of, erger, bij...
Meer info
3,95