Deel 4 - Personeel en Organisatie

Deel 4 - Personeel en Organisatie

Productgroep Handboek management kinderopvang
Anja Hol Maaike Vaes | 2012 | 9789088502347
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Over personeelsmanagement en wat je daar allemaal onder kunt verstaan zijn boeken vol geschreven. Het gaat over de inzet van medewerkers om de doelstelling van de organisatie te realiseren, maar ook over zelfontplooiing van medewerkers of een combinatie daarvan. Welk accent wordt gelegd hangt niet alleen af van de cultuur van de organisatie of het management daarvan. Misschien is de economische situatie van dat moment wel meer een bepalende factor. In tijden dat de arbeidsmarkt krap is moeten werkgevers meer doen om medewerkers te werven en te behouden dan in tijden van werkloosheid. Het opleidingsniveau van medewerkers is een andere variabele die meespeelt. Iedereen kan zich voorstellen dat het personeelsmanagement in een autofabriek er anders uitziet dan op een advocatenkantoor. De gebruikte terminologie is ook niet statisch. Dit hoofdstuk heet personeelsmanagement maar tegenwoordig spreken we vaker over Human Resources Management wat een mooier woord is voor hetzelfde. De afdeling die zich daar met name mee bezighoudt in de organisatie heet sociale zaken, personeelszaken, personele zaken, personeel en organisatie of HR. De belangrijkste taken van deze afdeling zijn: het ontwikkelen van personeelsbeleid, het adviseren van leidinggevenden bij de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid en het deels zelf uitvoeren van het beleid. Een personeelsadviseur adviseert een leidinggevende onder andere over het houden van functioneringsgesprekken maar voert in opdracht van de leidinggevende ook selectiegesprekken. 
De afdeling HR is daarmee in organisatietermen enerzijds een stafafdeling en anderzijds een hulpafdeling. Terug naar de definitie van personeelsmanagement. Personeelsmanagement gaat over alle activiteiten die een organisatie onderneemt op het gebied van werving, behoud en ontslag van medewerkers. Het gaat over verschijnen, schijnen en verdwijnen.