Deel 8 - Marketing en communicatie

Deel 8 - Marketing en communicatie

Productgroep Handboek management kinderopvang
Anja Hol Maaike Vaes | 2012 | 9789088502347
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

De afgelopen tien jaar heeft in kinderopvang een enorme groei in vraag en aanbod plaatsgevonden. De vraag naar opvangplekken was echter veel groter dan het aanbod. Er waren wachtlijsten en kinderopvangorganisaties bevonden zich vaak op het gebied van werving van nieuwe ouders in een riante positie. Inmiddels zijn vraag en aanbod landelijk gezien nagenoeg op elkaar afgestemd. Naar verwachting zullen in 2012 in grote delen van het land voldoende kinderopvangplaatsen beschikbaar zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Vanaf dat moment wordt tevens een stabilisatie verwacht van het aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Marktverzadiging is dan bereikt en ouders zullen voldoende keuze hebben. Daarnaast gaat de overheid de komende jaren verder bezuinigen op kinderopvang en daardoor zullen de kosten voor kinderopvang fors stijgen. Dit betekent dat de kinderopvangbranche rekening moet houden met mogelijke afname van de vraag doordat ouders de kosten van kinderopvang als te hoog gaan ervaren. In 2005 heeft een soortgelijke situatie geleid tot een tijdelijke landelijke vraaguitval van 10%. Genoemde ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat een deel van de ouders een goedkoper alternatief zoekt voor de opvang van hun kinderen of minder dagen kinderopvang gaat afnemen. Ouders kunnen tevens overwegen minder of niet meer te gaan werken. Dit heeft met name gevolgen voor de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De consequentie van deze ontwikkelingen is dat de kinderopvang in vergelijking met voorgaande jaren meer inspanningen zal moeten verrichten om ouders te behouden en nieuwe ouders te werven. Marketing zou dan ook een hoge prioriteit moeten krijgen bij kinderopvangorganisaties. 

Het belang van marketing
Marketing wordt soms beschreven als de kunst van het verkopen, maar het belangrijkste onderdeel van marketing is niet de verkoop. Peter Drucker, een autoriteit op het gebied van management, stelde al dat het doel van marketing het overbodig maken van de verkoop is. Het doel van marketing is om de klant zo goed te kennen en te begrijpen, dat de dienst altijd op hem of haar van toepassing is en als het ware zichzelf verkoopt.