Auteurs

Kwaliteit aanbod

54 producten gevonden.
Hoe de Nederlandse kinderopvang zichzelf beoordeelt

Hoe de Nederlandse kinderopvang zichzelf beoordeelt

Dave Schut

Met het zelfevaluatie-instrument PiB kunnen kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit op een groep in kaart brengen. We nemen de meest leerzame inzichten door van het afgelopen jaar.
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
De Ondernemer > Corona Koek. Inhoud en bedoeling

De Ondernemer > Corona Koek. Inhoud en bedoeling

Corona Koek

Volop genietend stond ik onlangs bij een kinderopvanglocatie op de speelplaats buiten. Een grote ruimte met zoveel uitdagende mogelijkheden. Veel groen, grond en water en ook veel vrije vorm speelmaterialen als...
Meer info
Gratis
Onderdeel van BBMP 03 2024
Groeien door Ad PEP

Groeien door Ad PEP

Aart Verschuur

Mara van Lieshout en Joëlle Peters hebben vorig jaar de tweejarige Ad PEP-opleiding bij Fontys in Eindhoven afgerond. Allebei zijn ze pedagogisch coach in de kinderopvang, Mara bij Korein, Joëlle bij...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03 2024
Kwaliteitsmeting babyopvang

Kwaliteitsmeting babyopvang

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub

Pedagogische kwaliteit is geen statisch gegeven en daarom wil Partou een lerende organisatie zijn, op zoek naar waar het altijd nog beter kan. Maar hoe staat het er nu eigenlijk voor met onze kwaliteit? In het...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2024
Inspectie moet vaker over de kwaliteit gaan

Inspectie moet vaker over de kwaliteit gaan

Rianne van der Molen

Als het gaat om inspectiebezoek is er vaak angst en/of onvrede bij medewerkers en directeuren in de kinderopvang. Terwijl de partijen elkaar toch echt nodig hebben. Hoe komen we als sector en GGD dichter bij...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 02.2024
Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld

Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld

Merel Breedeveld IJsbrand Jepma Paul Leseman Paulien Muller Bodine Romijn Pauline Slot

Sinds 2017 wordt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland jaarlijks in beeld gebracht door een consortium van de Universiteit Utrecht en...
Meer info
Gratis
Meten van kindtevredenheid. Kinderen aan het roer bij bedenken nieuwe app

Meten van kindtevredenheid. Kinderen aan het roer bij bedenken nieuwe app

Jessica Menheere

Al jaren meten organisaties de tevredenheid van klanten en collega’s. Ook in de kinderopvang. Waarom meten we zo ongeveer alles, behalve de kindtevredenheid? De regionale kinderraad van Humankind in...
Meer info
3,95
Onderdeel van KIDDO 3 2023
Wetenschap. Eerste resultaten Evening-onderzoek

Wetenschap. Eerste resultaten Evening-onderzoek

Thomas van Huizen

In het Evening-onderzoek worden twee recente beleidsmaatregelen onderzocht: de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie (2020) en de nieuwe norm voor de inzet voor de pedagogisch beleidsmedewerker.
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05 2023
Het redelijke midden grijpt in

Het redelijke midden grijpt in

Aart Verschuur

Vooruitlopend op de – onlangs iets uitgestelde – stelselwijziging kinderopvang hebben zes grote kinderopvangorganisaties zich verenigd en de Kwaliteitscode Kinderopvang opgesteld. Deze code geeft...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 04.2023
Samen werken aan een innovatief pedagogisch klimaat

Samen werken aan een innovatief pedagogisch klimaat

Audrey van den Ham

Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis startten KION, ROC Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) het innovatienetwerk KION Early Childhood Innovation Center, kortweg KEI. Met elk project...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 4 2022