BBMP 02.2024

BBMP 02.2024

2024

Omschrijving

BBMP 2 2024
4 Administratieve integratie
10 Het belang van benchmarking
14 Overname Struin door Humankind
18 Belangrijke stappen bij (ver)koop
24 Directeur ikc, een vak apart
28 Het praatbord kindcentrumontwikkeling
32 Goede crisiscommunicatie
34 Inspectie moet vaker over de kwaliteit gaan
37 Kwaliteitsmeting babyopvang

EN VERDER...
9 De Jurist > Martin van der Linden. Blind voor menselijke fouten
17 De Ondernemer > Corona Koek. Aandacht voor vastgoed
41 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. Interprofessionele kracht
42 Boeken > Semeijn en Bijsterbosch. Toekomstbedrijven, over steward-ownership Focus!
44 Wetenschap > Karin van Trijp. Temperament en zorgkwaliteit
48 Signalementen > Nieuws en publicaties

 

Administratieve integratie

Administratieve integratie

Het aantal onderwijsorganisaties dat samenwerkt met kinderopvangorganisaties neemt stap voor stap toe. Zo’n samenwerking kan zich beperken tot een aantal kindcentra, waar onderwijs en kinderopvang in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn. Maar het kan ook verder gaan, bijvoorbeeld wanneer je gebruikmaakt van elkaars expertise of personeel.

Meer info
4,95
BBMP 2 2024 - Complete editie

BBMP 2 2024 - Complete editie


4 Administratieve integratie
10 Het belang van benchmarking
14 Overname Struin door Humankind
18 Belangrijke stappen bij (ver)koop
24 Directeur ikc, een vak apart
28 Het praatbord kindcentrumontwikkeling
32 Goede crisiscommunicatie
34 Inspectie moet vaker over de kwaliteit gaan
37 Kwaliteitsmeting babyopvang

EN VERDER...
9 De Jurist > Martin van der Linden. Blind voor menselijke fouten
17 De Ondernemer > Corona Koek. Aandacht voor vastgoed
41 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. Interprofessionele kracht
42 Boeken > Semeijn en Bijsterbosch. Toekomstbedrijven, over steward-ownership Focus!
44 Wetenschap > Karin van Trijp. Temperament en zorgkwaliteit
48 Signalementen > Nieuws en publicaties

 

Meer info
14,95
Belangrijke stappen bij (ver)koop

Belangrijke stappen bij (ver)koop

Wil je je kinderopvangorganisatie verkopen? Of heb je ambitie om een nieuwe Partou te worden? In beide gevallen is het succesvol doen van een overname of fusie gelegen in een goede voorbereiding. Een voorbereiding die al jaren voor je uiteindelijke deal begint.

Meer info
4,95
De Jurist. Martin van der Linden. Blind voor menselijke fouten (column)

De Jurist. Martin van der Linden. Blind voor menselijke fouten (column)

Interessant rapport, ‘Blind voor recht en mens’. Het beschrijft hoe de overheid doorschiet in haar fraudebeleid en mensen vermorzelt tussen de kaken van belastingdienst en andere instanties. Een klaagzang over hoe de overheid haar burgers wantrouwt en zich steeds verder verwijdert van het pad der redelijkheid. 

Meer info
Gratis
De Ondernemer. Corona Koek. Aandacht voor vastgoed (column)

De Ondernemer. Corona Koek. Aandacht voor vastgoed (column)

We gluren allemaal door onze wimpers naar het kinderopvanglandschap van de toekomst. Als kinderopvangbestuurders zijn wij van mening dat het goed zou zijn als in de toekomst alle kinderen van Nederland gebruik kunnen maken van kinderopvang en bso. Maar voordat we die wens waarheid kunnen zien worden, moet er nog heel wat gebeuren.

Meer info
Gratis
Directeur ikc, een vak apart

Directeur ikc, een vak apart

Steeds meer basisscholen transformeren naar een (integraal) kindcentrum. Maar wat behelst nu het transitieproces van school naar ikc? En vooral: wat vraagt dit aan leiderschap?

Meer info
4,95
Goede crisiscommunicatie

Goede crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie gaat grotendeels om goed omgaan met verschillende emoties. Dat veel mensen de meeste emoties hebben bij (hun) kinderen behoeft geen uitleg. Maar wat betekent dit concreet voor communicatie bij incidenten en crises in de kinderopvang en bij scholen?

Meer info
4,95
Het belang van benchmarking

Het belang van benchmarking

Een benchmarkinstrument voor de kinderopvang is hard nodig om de kwaliteit van kinderopvangorganisaties continu te kunnen verbeteren. Je moet jezelf kunnen spiegelen aan andere, vergelijkbare organisaties. Bas Vermeulen maakte van benchmarking in de kinderopvang zijn afstudeeronderzoek, aan het eind van zijn opleiding tot register controller aan de Nyenrode Business Universiteit.

Meer info
4,95
Het praatbord kindcentrumontwikkeling

Het praatbord kindcentrumontwikkeling

Leidinggeven aan de ontwikkeling van een kindcentrum is complex. Je houdt rekening met verschillende belangen, werkt aan een gezamenlijke cultuur en gelijkwaardigheid en hebt aandacht voor de inhoudelijke ontwikkeling. In dit proces moet je heel wat thema’s op je netvlies hebben, overzicht houden én focus aanbrengen. Doe dat vooral mét elkaar. Het praatbord kindcentrumontwikkeling is daarbij een handig hulpmiddel.

Meer info
4,95
Inspectie moet vaker over de kwaliteit gaan

Inspectie moet vaker over de kwaliteit gaan

Als het gaat om inspectiebezoek is er vaak angst en/of onvrede bij medewerkers en directeuren in de kinderopvang. Terwijl de partijen elkaar toch echt nodig hebben. Hoe komen we als sector en GGD dichter bij elkaar?

Meer info
4,95
Kwaliteitsmeting babyopvang

Kwaliteitsmeting babyopvang

Pedagogische kwaliteit is geen statisch gegeven en daarom wil Partou een lerende organisatie zijn, op zoek naar waar het altijd nog beter kan. Maar hoe staat het er nu eigenlijk voor met onze kwaliteit? In het voorjaar van 2024 neemt Partou de pedagogische kwaliteit van de babyopvang met een steekproef onder de loep. We gunnen iedereen een kijkje in onze keuken. 

Meer info
4,95
Overname Struin door Humankind

Overname Struin door Humankind

Het aantal overnames en fusies in de kinderopvang stijgt al jaren. Heb je groeiambitie of wil je je op de markt begeven als kandidaat ter overname? Wat je wensen ook zijn: waarop let je als (ver)koper? In gesprek met Sander Pommé, directeur Zuid-Nederland bij Humankind kinderopvang en -ontwikkeling en Matthijs de Gruijter, oprichter van Struin.

Meer info
4,95
Temperament en zorgkwaliteit

Temperament en zorgkwaliteit

Het welbevinden van kinderen in het kinderdagverblijf staat hoog op de agenda in zowel nationale als internationale beleidsdocumenten. Het kinderdagverblijf moet een omgeving zijn waar het veilig aanvoelt voor het kind en waar het plezier kan maken. Maar wat heeft het kind hiervoor nodig? Dat is deels afhankelijk van het temperament van het kind en de kwaliteit op de werkvloer.

Meer info
4,95