KIDDO 2 2022 (Opleidingsspecial)

KIDDO 2 2022 (Opleidingsspecial)

Omschrijving

In dit nummer

6 Kinderen als spiegel
12 Muziek maken integreren in je dagritme
19 Kinderen met opvallend gedrag
40 Spelenderwijs bewegen in de kinderopvang
56 Rouwverwerking bij kinderen
62 Huilen en boos zijn op de  Kinderopvang

& verder..

9 Het ideale team
16 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Help ik heb een cursus gehad…
22 Digitale media op de bso
26 Vakliteratuur
28 Mindfulness in de kinderopvang
30 Muziekcolumn: Groentesoep!
34 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Daarboven in de lucht…
36 Competente pm’ers
45 KIDDOpraat
46 Beroepstrots
48 Kinderboeken
50 Professionele ontwikkeling in de digitale praktijk
53 Column: Leiderschap over jouw professionaliteit
54 Wat stop jij vandaag in je rugzak?
69 Ruzie
72 Permanent Leren
81 Inzetten op ontmoetingen
95 Podcast Tips

Beroepstrots

Beroepstrots

De tijd dat kinderopvang werd gezien als tijdverdrijf, ligt gelukkig ver achter ons. Pedagogisch professionals vormen een belangrijke maatschappelijke schakel in de ontwikkeling van het (jonge) kind! Bovendien zijn we een cruciale beroepsgroep zoals de afgelopen twee jaar is gebleken. Werken aan je eigen professionele ontwikkeling…

Meer info
3,95
Gooi kinderen niet in het diepe, maar geef ze digitale zwemles

Gooi kinderen niet in het diepe, maar geef ze digitale zwemles

Digitale media op de bso. Is dat nou wel een goed idee? Het antwoord is: JA! Veel kinderopvang­ organisaties zijn nog wat terughoudend met het gebruik van digitale middelen. Zonde, want de digitale wereld is een oneindige bron van vermaak en inspiratie. En het is niet alleen leuk, maar ook nog eens heel nuttig!

Meer info
3,95
Groentesoep!

Groentesoep!

Samen zingen en muziek maken is goed voor iedereen! Voor je lijf, je brein en je humeur! Maar een liedje is ook nog eens een motiverende en effectieve manier om begrippen aan te leren en te onthouden. Bijvoorbeeld de namen van de groenten uit dit rijkgevulde liedje!

Meer info
2,95
Het ideale  team

Het ideale team

‘Dat was een lekkere dag!’ De mooiste uitspraak die je kunt doen op het einde van je werkdag. Dit heeft te maken met hoe gezellig het ging met je groep kinderen, maar het heeft zeker ook te maken met hoe je met je collega’s hebt samengewerkt. Een lekkere werkdag is een dag waarop je het gevoel hebt dat je samen met je collega’s fijn gewerkt hebt. Goed om van tijd tot tijd bij stil te staan hoe het eigenlijk gaat in jullie team.

Meer info
3,95
Huilen en boos zijn op de kinderopvang

Huilen en boos zijn op de kinderopvang

Huilen, boos zijn, ruzie; gevoelens en gedrag waar vaak moeilijk mee is om te gaan. Huilen en boosheid zijn echter uitingen van een werkelijke behoefte en geen ‘wangedrag’. Kinderen hebben veel liefde en aandacht nodig, juist als ze het eigenlijk het minst verdienen.

Meer info
3,95
Inzetten op ontmoetingen

Inzetten op ontmoetingen

Een plek waar je zonder reden gewoon mag zijn, waar niets moet, waar je mag zeggen wat in je opkomt, doet iets met een mens. De mogelijkheid tot smalltalk, contact met bekenden en onbe­ kenden, het vele kleine uitwisselen van ervaringen is een zeer belangrijke bron van steun voor alle ouders (én kinderen). Ken je plekken waar je ‘gewoon even mag zijn’? Is jouw organisatie zo’n plek?

Meer info
3,95
KIDDO 2 2022 (Opleidingsspecial) - compleet nummer

KIDDO 2 2022 (Opleidingsspecial) - compleet nummer

In dit nummer

6 Kinderen als spiegel
12 Muziek maken integreren in je dagritme
19 Kinderen met opvallend gedrag
40 Spelenderwijs bewegen in de kinderopvang
56 Rouwverwerking bij kinderen
62 Huilen en boos zijn op de  Kinderopvang

& verder..

9 Het ideale team
16 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Help ik heb een cursus gehad…
22 Digitale media op de bso
26 Vakliteratuur
28 Mindfulness in de kinderopvang
30 Muziekcolumn: Groentesoep!
34 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Daarboven in de lucht…
36 Competente pm’ers
45 KIDDOpraat
46 Beroepstrots
48 Kinderboeken
50 Professionele ontwikkeling in de digitale praktijk
53 Column: Leiderschap over jouw professionaliteit
54 Wat stop jij vandaag in je rugzak?
69 Ruzie
72 Permanent Leren
81 Ontmoeten is simpel
95 Podcast Tips

Meer info
14,95
Kinderen als spiegel

Kinderen als spiegel

Bij wie bestaat de behoefte om pm’ers (pedagogisch medewerkers) te scholen? Bij de mensen die iedere dag werken met kinderen? Of bij degenen die bedenken en bewaken wat kwaliteitsvol werken met kinderen betekent? En wat is de bedoeling van verplichte scholing? Wat willen we graag concreet anders zien en waarom?

Meer info
3,95
Kinderen met  opvallend gedrag

Kinderen met opvallend gedrag

Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. In elke groep zitten kinderen die zich anders gedragen dan andere kinderen en ‘opvallend gedrag’ vertonen. Gedrag dat nieuw voor je is. Gedrag dat je verrast. Gedrag dat bij jou de vraag oproept: wat wil dit kind mij duidelijk maken? Hoe ga je als pedagogisch medewerker om met gedrag dat je als lastig ervaart?

Meer info
3,95
Leiderschap over  jouw professionaliteit

Leiderschap over jouw professionaliteit

Investeren in je eigen professionaliteit is een vereiste in de kinderopvang. Maar je moet als pedagogisch medewerker al zoveel! Stel dat je zelf zou mogen kiezen op welke gebieden je je wilt laten bijscholen, wat zou dat jou allemaal opleveren voor het creëren van jouw droombaan?

Meer info
Gratis
Mindfulness in de kinderopvang

Mindfulness in de kinderopvang

Je kun je soms intens blij of gelukkig voelen op je werk door kleine dingen, zoals een lachend kind of een compliment van je collega. Maar soms ervaar je drukte, spanning of stress. Dan is het tijd om weer terug te gaan naar de basis, zodat je weer meer rust ervaart, verbinding in je team en plezier je werk.

Meer info
3,95
OKIDDO 0 t/m 4 jaar

OKIDDO 0 t/m 4 jaar

In de kinderopvang worden veel activiteiten gedaan met kinderen en routines in de dag vormen een herkenbare kapstok die rust en regelmaat biedt. Hierin liggen vele kansen om de ontwikkeling van kinderen doelgericht te stimuleren. Laten we eens kijken naar zo'n routine: de inloop.

Meer info
2,95
OKIDDO 4 t/m 12 jaar

OKIDDO 4 t/m 12 jaar

‘Oké, kinderen! Wij gaan vandaag ontdekken hoe we een luchtballon kunnen maken. Wat zouden we dan allemaal nodig hebben? En hoe kunnen we met al die spullen een luchtballon maken?’ Het thema van het activiteitenaanbod is op dit moment In de stad. Het groepje kin- deren van bso De Flamingo’s kijkt pedagogisch medewerkster Wieneke nadenkend aan. Luca zegt: ‘We hebben een mandje nodig, daar zitten de mensen altijd in!’ En Giulia roept daarna: ‘En een ballon!’ Wieneke knikt. ‘Precies!' Waarna Foppe nog reageert: ‘Het zou cool zijn als we een echte konden maken.’

Meer info
2,95
Opleiden, borgen en integreren

Opleiden, borgen en integreren

Een ‘Leven Lang Leren tijdens je loopbaan’ wordt door de rijksoverheid aangemoedigd en soms ook vereist en bekostigd. Jezelf opleiden betekent goed luisteren, verbinden met wat je weet en dat aanvullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Ook voor het werk van pm’ers en de kinderen met wie ze werken heel belangrijk!

Meer info
3,95
Permanent leren

Permanent leren

De kwaliteit in kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie staat of valt met de kwaliteit van de professional. Over de kwaliteit van professionals wordt in Nederland en daarbuiten veel gediscussieerd en nagedacht. Welke competenties hebben beroepskrachten nodig om de kwaliteit van de voorzieningen te handhaven en af te stemmen op de behoeften van kinderen en ouders? Competenties en vaardigheden leer je niet alleen op de opleiding, maar ook in de praktijk. Levenslang leren en een lerende en reflectieve houding zijn daarbij onmisbaar.

Meer info
3,95
Podcast tips

Podcast tips

Leer hier over de podcasts die je niet mag missen!

Meer info
Gratis
Professionele ontwikkeling  in de digitale praktijk

Professionele ontwikkeling in de digitale praktijk

Wat doe je als blijkt dat het scholingsaanbod niet goed bekend is bij je medewerkers en er niet voldoende gebruik van wordt gemaakt? Hoe zorg je ervoor dat je scholingsaanbod weer tot leven komt en wordt verrijkt? Werk aan de winkel!

Meer info
3,95
Rouwverwerking  bij kinderen

Rouwverwerking bij kinderen

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met de dood. Voor een volwassene kan het al moeilijk zijn om met rouw en verlies om te gaan, maar voor kinderen is rouw soms nóg lastiger. Helaas komt het toch voor dat kinderen al op jonge leeftijd afscheid moeten nemen van een van de ouders, een broertje of zusje, een opa of oma of een ander dierbaar persoon. Dit heeft een enorme invloed op het leven van een kind.

Meer info
3,95
Ruzie!

Ruzie!

Alle mensen verschillen van elkaar. Ze hebben andere talenten, verschil- len in temperament, hebben ieder hun eigen sterke en zwakke kanten, hun eigen behoeften en verschil- lende achtergronden en ervaringen. Doordat we anders zijn, denken en voelen we verschillend. Kortom: veel redenen voor onenigheid. Bij kinderen komt daar nog bij dat ze in verschillende ontwikkelingsfasen kunnen zijn. Hoe kun je kinderen leren om met hun eigen emoties en die van anderen om te gaan? En als het tot ruzie komt, hoe kun je daar dan het best mee omgaan?

Meer info
3,95
Spelenderwijs bewegen  in de kinderopvang

Spelenderwijs bewegen in de kinderopvang

Bewegen is voor jonge kinderen een belangrijke basis voor hun totale ontwikkeling. Kinderen leren door in beweging te zijn: ze ontdekken zichzelf, hun omgeving en krijgen zelfvertrouwen door de wereld stapje voor stapje zelf te ontdekken. Dit begint al bij jonge baby’s. Vroeg beginnen is veel winnen!

Meer info
3,95
Waarom kinderen veel liever  jou horen zingen dan Adèle

Waarom kinderen veel liever jou horen zingen dan Adèle

Wetenschappers roepen alsmaar dat muziek zo goed voor je is. Vooral voor jonge kinderen. Zo goed zelfs dat dit niet mag ontbreken in kwaliteitsvolle kinderopvang. Het actief muziek maken met elkaar heeft veel invloed op de vorming van het brein. Maar wat ze er niet bij vertellen is hóe dat er op de werkvloer uitziet.

Meer info
3,95
Wat stop jij vandaag  in je rugzak?

Wat stop jij vandaag in je rugzak?

Banen in overvloed, in vrijwel alle sectoren. De kinderopvang staat te springen om goede mensen. Ook om jou. In de huidige markt kun je als pedagogisch professional je eigen ultieme loopbaan kiezen. Wil jij gewoon lekker met kinderen bezig zijn, heb je bijzondere vaardigheden of interesses of ben jij liever dé pedagogisch expert? Kies je eigen bagage, bepaal je eigen pad.

Meer info
3,95