Permanent leren

Permanent leren

Productgroep KIDDO 2 2022 (Opleidingsspecial)
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De kwaliteit in kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie staat of valt met de kwaliteit van de professional. Over de kwaliteit van professionals wordt in Nederland en daarbuiten veel gediscussieerd en nagedacht. Welke competenties hebben beroepskrachten nodig om de kwaliteit van de voorzieningen te handhaven en af te stemmen op de behoeften van kinderen en ouders? Competenties en vaardigheden leer je niet alleen op de opleiding, maar ook in de praktijk. Levenslang leren en een lerende en reflectieve houding zijn daarbij onmisbaar.