Ruzie!

Ruzie!

Productgroep KIDDO 2 2022 (Opleidingsspecial)
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Alle mensen verschillen van elkaar. Ze hebben andere talenten, verschil- len in temperament, hebben ieder hun eigen sterke en zwakke kanten, hun eigen behoeften en verschil- lende achtergronden en ervaringen. Doordat we anders zijn, denken en voelen we verschillend. Kortom: veel redenen voor onenigheid. Bij kinderen komt daar nog bij dat ze in verschillende ontwikkelingsfasen kunnen zijn. Hoe kun je kinderen leren om met hun eigen emoties en die van anderen om te gaan? En als het tot ruzie komt, hoe kun je daar dan het best mee omgaan?