Auteurs

Kindcentrum

34 producten gevonden.
Wetenschap. Sociaal geëngageerde kinderopvang is ondernemend en innovatief

Wetenschap. Sociaal geëngageerde kinderopvang is ondernemend en innovatief

Willeke van der Werf

In een samenleving die door globalisering, flexibilisering, migratie en sociale ongelijkheid steeds complexer wordt, is de vraag relevant of kindercentra de publieke taken die door de overheid bij ze zijn...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 03.2020
Afscheid van BKK: mooie combi's van wetenschap en praktijk

Afscheid van BKK: mooie combi's van wetenschap en praktijk

Nanne van Doorn Aart Verschuur

In november heeft Bureau Kwaliteit Kinderopvang in Nieuwegein als afscheidsactiviteit een kenniswerkplaats Wetenschap en praktijk georganiseerd. Wetenschappers en mensen uit de kinderopvang presenteren steeds...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 01.2020
Hoorn, Almere, Heerenveen. Hoe pakken ze het daar aan?

Hoorn, Almere, Heerenveen. Hoe pakken ze het daar aan?

Jitty Runia

Adviseur Passende Jeugdhulp Jitty Runia van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en PACT PACT voor kindcentra trekt het land in, op zoek naar aansprekende voorbeelden van samenwerking tussen kinderopvang en...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 01.2020
Veranker de  unieke expertise  van de  kinderopvang | Manifest kinderopvang

Veranker de unieke expertise van de kinderopvang | Manifest kinderopvang

Veranker de unieke expertise van de kinderopvang  Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen. “Investeren in kinderen loont, in het bijzonder op jonge leeftijd. De...
Meer info
Gratis
Hulptroepen voor vernieuwing

Hulptroepen voor vernieuwing

Aart Verschuur

Een gezamenlijk aanbod creëren voor kinderopvang en onderwijs. Voor scholen en kinderopvangorganisaties die hier flinke stappen in willen zetten, staat de brigade Anders Leren, Anders Organiseren klaar. De...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 1 2019
Ondernemend in onderwijs

Ondernemend in onderwijs

Onno Hoorn

’s-Hertogenbosch kent SIGNUM. Een organisatie voor primair onderwijs, met 25 scholen verspreid over alle stadsdelen. Hun missie: een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van autonome...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 2 2018
Leerkracht van de toekomst

Leerkracht van de toekomst

Gerdi Meyknecht Anki Duin

PACT heeft de afgelopen periode met veld en opleidingenwereld nagedacht over de pedagogische professional van de toekomst: de spin in het web van de talentontwikkeling van kinderen. Er is ervaring opgedaan met...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 2 2018
Integrale kindcentra in 2018, en daarna...

Integrale kindcentra in 2018, en daarna...

Aart Verschuur

Na aanvankelijke teleurstelling over het regeerakkoord van kabinet Rutte III, waarin geen woord over de ontwikkeling van integrale kindcentra, heeft de ikc-beweging zich snel herpakt. Overal in het land gaan de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 2 2018
Gepersonaliseerd leren hóórt bij het ikc

Gepersonaliseerd leren hóórt bij het ikc

Angelique Sterken

De rubriek BBMP-Forum staat open voor bijdragen van lezers en andere deskundigen uit het veld. Op deze pagina’s breekt Angelique Sterken een lans voor gepersonaliseerd leren in het ikc. Gepersonaliseerd...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 2 2018
Gepersonaliseerd leren als stille revolutie

Gepersonaliseerd leren als stille revolutie

Wilma Schepers

Gepersonaliseerd leren is een thema dat in de discussies rond het kindcentrum steeds vaker boven komt drijven. Verderop in deze BBMP vertelt Angelique Sterken hoe gepersonaliseerd leren in de praktijk van het...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 2 2018