Zorg op maat in de eigen context

Zorg op maat in de eigen context

Productgroep BBMP 01.2020
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

We willen allemaal dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien, ook de kinderen die door fysieke of cognitieve beperkingen of door een instabiele sociaal-emotionele context kwetsbaar zijn. Immers, ook deze kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een toekomst op te bouwen waarin zij deel uit kunnen maken van de gemeenschap en de maatschappij.