Online leren is booming

Online leren is booming

Productgroep BBMP 04.2020
Maria Jongsma | 2020
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het effect van corona op het online leren is niet gering, zo leert een aantal gesprekken met aanbieders van online leren, opleiders en trainers in kinderopvangorganisaties. Wat opvalt is de enorme creativiteit in de kinderopvangbranche en bij opleiders om binnen de beperkingen van onze nieuwe werkelijkheid een boost te geven aan leren.