BBMP 04.2020

BBMP 04.2020

2020

Omschrijving

THEMA: OPLEIDINGEN

BBMP 04.2020 - complete uitgave

BBMP 04.2020 - complete uitgave

Met in dit nummer: 

4    Over toeslagen en corona

De kinderopvang is in de coronacrisis ‘zomaar’ benoemd tot vitale sector voor onze samenleving. En ook de toeslagenaffaire heeft grote effecten: we kunnen ons opmaken voor directe financiering van kinderopvang. Twee mega-events die de kinderopvang op z’n grondvesten laten schudden.| Aart Verschuur

10    Meer hbo’ers nodig

Unitonderwijs, integrale kindcentra, voor- en vroegschoolse educatie. Drie ontwikkelingen in Nederland die veel vragen van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg. Ontwikkelingen waarin hbo-professionals met een Associate degree op zak weleens een sleutelrol kunnen spelen. | Laura Hofenk

14    Leiderschap in ikc’s

In elke opleiding die KPZ geeft, zit een professionele identiteitslijn waarlangs studenten zich ontwikkelen tot professionals die zich steeds beter bewust zijn van hun eigen professionele identiteit én die van de ander. | Vivian Tevreden

16    Ondersteuning bij subsidieaanvragen

Ondernemers in de kinderopvang kennen vaak niet alle subsidiemogelijkheden voor opleiding en kennisontwikkeling van medewerkers. Een combinatie van onbekendheid, tijdgebrek en rompslomp houdt ze tegen. WerkendLeren biedt begeleiding. | Barbel van Zuylen

20    Online leren is booming

Kinderopvangorganisaties, opleidingen en trainingsbureaus zijn meteen bij aanvang van de coronacrisis aan de slag gegaan om trainingen om te zetten naar online. Overal is de deelname aan online cursussen meteen groot. Veel pedagogisch medewerkers die noodgedwongen thuiszitten, hebben de behoefte zich te verdiepen in hun vak. | Maria Jongsma

26    ZZP’ers in de kinderopvang

Tadaah! – het online platform voor freelancers en organisaties in de kinderopvang – heeft zijn activiteiten uitgebreid naar de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. Het platform matcht zelfstandig werkende professionals en opdrachtgevers. | Fleur van Westen

30    Natuurlijk leiderschap 

Natuurlijk leiderschap gaat over je eigen vermogen om anderen te betrekken bij het realiseren van doelen. Collega’s begrijpen elkaar daardoor beter en gaan ook constructiever het gesprek met elkaar aan. Natuurlijk leiderschap is bij Junis Kinderopvang verankerd in het dna van de organisatie. | Esther Daniëls 

En verder…

9    De Rekenmeester > Ed Buitenhek

    Basisvoorziening levert jeuk op

19    De Directeur > Muriëlle Springer

De leerkansen liggen voor onze neus 

29    De Jurist > Martin van der Linden

    Twee jaar na de invoering van de AVG

34    bdKO > Lida Schepers

    Leiderschap in tijden van Corona

37    Pact  > Onno Hoorn

    Samenwerking tijdens corona

38    Boeken > Van Duuren en De Leve

    Ervaringsgericht werken in vve

en Socrates op sneakers

40    Wetenschap > Janneke Plantenga en Lucy Kok

SEO: sluitende dagarrangementen

44    Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De ander erkennen en leren begrijpen

De ander erkennen en leren begrijpen

Elke leidinggevende maakt vanuit zijn of haar eigen professionaliteit en achtergrond keuzes. Die hoeven niet goed of fout te zijn. Het gaat erom dat je óók de professionaliteit van je samenwerkingspartner erkent en begrijpt. Neem daarom tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Meer info
4,95
De Directeur. Column Muriëlle Springer

De Directeur. Column Muriëlle Springer

‘Misschien dat Elsbeth ons kan vertellen op welke manier zij de netwerksturing in de praktijk ervaart?’ Ik geef een gastcollege over publiek-private samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs aan MBA-studenten op Nyenrode en heb net de theorie uiteengezet over sturingsmechanismen binnen deze samenwerking. Maar Elsbeths beeldscherm staat op zwart.

Meer info
Gratis
De Jurist. Column Martin van der Linden

De Jurist. Column Martin van der Linden

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met veel tromgeroffel ingevoerd. Eigenlijk bestond deze privacywet al een aantal jaar en kende hij ook al diverse voorlopers. Weinig nieuws onder de zon. Toch bezorgde de invoering of, feitelijk gezegd, de start van de handhaving menig ondernemer hartkloppingen.

Meer info
Gratis
De Rekenmeester. Column Ed Buitenhek

De Rekenmeester. Column Ed Buitenhek

‘Het kabinet onderzoekt of de kinderopvang een publiek gefinancierde basisvoorziening kan worden. Het huidige stelsel is te complex en brengt veel ouders in problemen.’ Dat meldt staatssecretaris Van Huelen (Toeslagen) eind april aan de Tweede Kamer. In vier op de vijf gevallen moet de toeslag achteraf worden bijgesteld. Dat treft volgens Van Huelen vooral arme gezinnen. Maar een basisvoorziening biedt geen meerwaarde.

Meer info
Gratis
Kinderopvang heeft hbo’ers nodig

Kinderopvang heeft hbo’ers nodig

Unitonderwijs, integrale kindcentra, de voor- en vroegschoolse educatie: ‘zomaar’ drie ontwikkelingen in Nederland die veel vragen van het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Ontwikkelingen waarin professionals met een Associate degree op zak weleens de sleutelrol kunnen spelen.

Meer info
4,95
Kinderopvang laat geld liggen

Kinderopvang laat geld liggen

‘De kinderopvang moet continu investeren in kwaliteit en kennisontwikkeling. Veel ondernemers weten niet dat ze hiervoor van de overheid een financiële bijdrage kunnen krijgen’, vertelt Luuc Hek. ‘Ik durf te stellen dat een kinderopvangorganisatie daardoor algauw 7500 euro per jaar laat liggen.’

Meer info
4,95
Natuurlijk leiderschap. Zicht op eigen kracht en kwetsbaarheid

Natuurlijk leiderschap. Zicht op eigen kracht en kwetsbaarheid

Natuurlijk leiderschap is verbindend leiderschap, en dat is ook in de kinderopvang van grote waarde. Marie-Louise van Mourik, directeur-bestuurder van Junis Kinderopvang, en Erna ter Weele en Margon van Toor van Verbeelders van Verandering bundelden hun krachten voor een bijzonder leiderschapsprogramma en twee boeken.

Meer info
4,95
Online leren is booming

Online leren is booming

Het effect van corona op het online leren is niet gering, zo leert een aantal gesprekken met aanbieders van online leren, opleiders en trainers in kinderopvangorganisaties. Wat opvalt is de enorme creativiteit in de kinderopvangbranche en bij opleiders om binnen de beperkingen van onze nieuwe werkelijkheid een boost te geven aan leren.

Meer info
4,95
Op weg naar directe financiering

Op weg naar directe financiering

De kinderopvang schudt op z’n grondvesten in 2020. Opeens is de kinderopvang algemeen erkend als vitale sector voor onze samenleving, tegelijk kan ‘corona’ leiden tot een economische crisis en dus tot een enorme vraaguitval. Daarenboven zal de toeslagenaffaire, die duizenden ouders heeft gedupeerd, waarschijnlijk leiden tot een systeem van directe financiering.

Meer info
4,95
Wetenschap: Naar een stabiel stelsel van kinderopvang

Wetenschap: Naar een stabiel stelsel van kinderopvang

kinderHet Nederlandse kinderopvangstelsel kent verschillende problemen: niet alle kinderen hebben toegang tot gesubsidieerde opvang, de kosten zijn weinig transparant, de overgang van kinderopvang naar basisschool is abrupt, en school- en opvangtijden sluiten niet aan op de werktijden van ouders. SEO Economisch Onderzoek bepleit daarom een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met sluitende dagarrangementen. Daarnaast is het noodzakelijk om het toeslagensysteem af te schaffen.

Meer info
4,95
ZZP’ers in de kinderopvang

ZZP’ers in de kinderopvang

Tadaah!, het online platform voor freelancers en organisaties in de kinderopvang, heeft zijn activiteiten uitgebreid naar de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. Het platform matcht zelfstandig werkende professionals en opdrachtgevers zonder transferkosten of andere – vaak verborgen – administratieve ellende.

Meer info
4,95