Mijn Portret/Looqin als digitaal kindvolgsysteem

Mijn Portret/Looqin als digitaal kindvolgsysteem

Productgroep BBMP 02.2016
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De kwaliteit van onderwijs en kinderopvang afmeten aan ‘hoe het gaat met de kinderen’; de gedachte ligt voor de hand – en is ook helemaal niet nieuw – maar nog lang geen staande praktijk. Integendeel. De kwaliteit wordt nog al te vaak gelijkgesteld aan de prestatiescores van de kinderen. Dat is niet de goede weg, vindt prof. Ferre Laevers. Hij ontwikkelde een kindvolgsyteem dat uitgaat van het kind zelf. Dit systeem heeft al veel terrein gewonnen in het onderwijs en verovert nu de kinderopvang. Het is een instrument bij uitstek om de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs vorm te geven.