BBMP 02.2016

BBMP 02.2016

2016

Omschrijving

THEMA: Kijk op kindcentra

BBMP 02.2016 (-compleet nummer)

BBMP 02.2016 (-compleet nummer)

THEMA: Kijk op kindcentra In deze eerste vernieuwde uitgave van BBMP – Kindcentrum BBMP – draait het om visie op de toekomst. Wat kunnen kinderopvang en onderwijs voor elkaar betekenen? Hoe kunnen ze elkaar vinden? Waar een wil is, is een weg. De wil is er om alle kinderen kansen te geven door samen een solide doorgaande educatieve lijn te ontwikkelen. Nu samen op weg!

4 Gelijk goed van start met OnsOnderwijs2032 De educatieve betekenis van kinderopvang ontmoet steeds meer erkenning. Daartegenover staat dat de opvangfunctie die het onderwijs toch óók heeft, wel wat meer aandacht zou mogen krijgen. | Wilma Schepers
10 Dekker maakt stichten van nieuwe scholen makkelijker Het ei van Columbus: een kinderopvangorganisatie die zelf een school start. Het voorstel van staatssecretaris Dekker kan een duwtje in de goede richting geven. | Aart Verschuur
16 Mijn Portret/Looqin als digitaal kindvolgsysteem De kwaliteit van onderwijs en kinderopvang afmeten aan ‘hoe het gaat met de kinderen’. Een logische gedachte, maar nog lang geen staande praktijk. | Wilma Schepers
49 Kindcentra 2020: spannend maar vol vertrouwen Al is het gedachtegoed van Kindcentra 2020 doorgedrongen tot in de hoogste gremia, het uiteindelijke doel is nog niet bereikt. | Onno Hoorn

EN VERDER... 9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Keuzes maken…
22 Boeken > Clarine de Leve: Over toekomstgericht onderwijs: de Zaanse Agora 24 bdKO > Lida Schepers: Van aansturing naar zelfsturing, een verkenning
26 Dragende werkvloeren in kindcentrum en brede school > Jacques Verheijke: Als het proces van de inhoudelijke ontwikkeling en doorgroei van een kindcentrum of brede school bottom-up verloopt, dan verstevigt dat het draagvlak in de praktijk.
31 Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Met de focus op het kind is samenwerken logisch
32 Samen wonen betekent nog niet samen werken > Jos van der Horst: De ambities van een brede school maken samenwerking noodzakelijk. Het helpt om ‘samen te wonen’ maar dat is niet per se een garantie voor een succesvol partnership.
37 De directeur > Corona Koek: Hebben we ze wel écht overtuigd?
38 Dag Lex, tot ziens bij de MOgroep: Lex Staal: 7 onmogelijke keuzes
40 De brede school als instrument voor buurtparticipatie > Harry Vrins : Een mogelijkheid om ‘werkelijke meerwaarde’ te geven aan de samenwerking in en rond een brede school is deze als verbindingspunt te zien voor de actieve buurtparticipatie.
44 Wetenschap >Dieuwke Hovinga en Elise Peters: Spel als krachtige leermethode
52 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service 

Meer info
12,95
Gelijk goed van start met OnsOnderwijs2032

Gelijk goed van start met OnsOnderwijs2032

Kinderopvang en onderwijs werken meer en meer in elkaars verlengde. De educatieve betekenis van kinderopvang – naast de arbeidsmarktinstrumentele functie van ‘opvang’ – ontmoet steeds meer erkenning. Daartegenover staat dat de opvangfunctie die het onderwijs toch (veelal ongezegd en ongeschreven) óók heeft, wel wat meer aandacht zou mogen krijgen. Misschien vormen de twee rapporten die in dit artikel centraal staan niet alleen het slotakkoord van een gaande ontwikkeling, maar ook een opmaat voor toekomstige ontwikkelingen.

Meer info
4,95
Kindcentra 2020: spannend maar vol vertrouwen

Kindcentra 2020: spannend maar vol vertrouwen

Het is inmiddels alweer een halfjaar geleden dat KindCentra 2020 haar plannen presenteerde. De be logenheid van het idee en de degelijkheid van de plannen hebben hun uitwerking niet gemist. Het gedachtegoed van Kindcentra 2020 is doorgedrongen tot in de hoogste gremia. Maar het uiteindelijke doel is nog niet bereikt. Het vraagt nog wel het een en ander aan politiek handwerk eer het toegangsrecht voor alle kinderen en de wettelijke verankering van een kindcentrum realiteit is.

Meer info
4,95
Mijn Portret/Looqin als digitaal kindvolgsysteem

Mijn Portret/Looqin als digitaal kindvolgsysteem

De kwaliteit van onderwijs en kinderopvang afmeten aan ‘hoe het gaat met de kinderen’; de gedachte ligt voor de hand – en is ook helemaal niet nieuw – maar nog lang geen staande praktijk. Integendeel. De kwaliteit wordt nog al te vaak gelijkgesteld aan de prestatiescores van de kinderen. Dat is niet de goede weg, vindt prof. Ferre Laevers. Hij ontwikkelde een kindvolgsyteem dat uitgaat van het kind zelf. Dit systeem heeft al veel terrein gewonnen in het onderwijs en verovert nu de kinderopvang. Het is een instrument bij uitstek om de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs vorm te geven.

Meer info
4,95
Staatssecretaris Dekker maakt stichten van nieuwe scholen

Staatssecretaris Dekker maakt stichten van nieuwe scholen

Het lijkt het ei van Columbus: een kinderopvangorganisatie die zelf een school start. Het idee is eerder geopperd in de kolommen van BBMP, maar de wettelijke, fi nanciële en juri dische schotten tussen beide systemen – kinderopvang en onderwijs – maken het neerzetten van een ‘nieuw product’ lastig. Het voorstel van staatssecretaris Dekker kan een duwtje in de goede richting geven, maar voor het zelfde geld blijkt deze innovatie een windei.

Meer info
4,95
Wetenschap - Spel als krachtige leermethode

Wetenschap - Spel als krachtige leermethode

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van de Hogeschool Leiden onderzoekt de betekenis en het belang van natuur voor kinderen, en de wijze waarop natuur als pedagogische ruimte een plaats kan hebben in het handelen van professionals in onderwijs, kinderopvang en zorg. Het lectoraat verzorgde een publicaties voor pm’ers en leerkrachten die hen meeneemt in het observeren van kinderen in hun spel. Een fragment.

Meer info
4,95