Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang: vijf pijlers voor kwaliteit

Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang: vijf pijlers voor kwaliteit

Productgroep BBMP 03.2016
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De EU-Commissie Onderwijs houdt zich al sinds jaar en dag bezig met de kwaliteit van voorzieningen voor zorg en educatie voor jonge kinderen. Vorig jaar heeft de commissie de resultaten van studie en discussie neergelegd in een Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang. Een belangwekkend document in Europees verband dat ons in Nederland behulpzaam kan zijn als refl ectie-instrument op onze eigen praktijk. Bureau Mutant en VBJK hebben het document ten behoeve van de Nederlandse kinderopvang vertaald, bewerkt en toegankelijk gemaakt.